JAVNI POZIV LOKALNIM ZAJEDNICAMA ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PODRŠKE PREDUZETNIŠTVU PODRŽANOM OD STRANE AMBASADE SAD U BIH

Udruženje trenera CEFE u BiH, razvija i implementira programe podrške preduzetništvu u BiH od 2005. godine.

U periodu 2019-2020 godina, CEFE BiH realizovao je Program podrške preduzetništvu podržan od strane Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH, u partnerstvu sa više lokalnih zajednica kroz koji je podržano osnivanje više od 30 novih biznisa.
U okviru projekta, osnovana je i Mreža podrške preduzetništvu – neformalna organizacija aktera iz vladinog, javnog, privatnog i nevladinog sektora, zainteresovanih za strateško djelovanje u oblasti razvoja politika, planiranja i realizacije projekata te jačanja kapaciteta u oblasti preduzetničkog i ekonomskog razvoja.
Takođe, osnovan je Centar za izvrsnost u preduzetništvu – resursni centar opremljen i stručno osposobljen da pruža podršku u inkubaciji biznisa sa značajnijim potencijalom rasta.

Imajući u vidu negativan uticaj COVID-19 krize na ekonomiju i u skladu sa naporima za smanjenja negativnog uticaja pandemije virusa COVID-19 na stanje u oblasti preduzetništva, objavljujemo dodatni poziv za učešće lokalnih zajednica u Programu podrške preduzetništvu i pristupanje Mreži podrške preduzetništvu.

Program podrške preduzetništvu podrazumijeva podršku odabranim kandidatima (preduzetnicima) u jačanju preduzetničkih vještina i razvoju poslovne ideje, povezivanju sa ciljnim tržištima, te osnivanju i pokretanju rada poslovnih subjekata.

Iskazivanje interesa lokalne zajednice podrazumijeva spremnost lokalne zajednice za sufinansiranje programa podrške, te mobilizaciju dovoljnog broja kandidata.

Ovaj javni poziv otvoren je do 04.09.2020. godine do 16.00 sati.

 

Puni tekst Javnog poziva preuzmite OVDJE.

Formu Pisma za iskazivanje interesa preuzmite OVDJE.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *