JAVNI POZIV LOKALNIM ZAJEDNICAMA ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PODRŠKE PREDUZETNIŠTVU PODRŽANOM OD STRANE AMBASADE SAD U BIH

Udruženje trenera CEFE u BiH, razvija i implementira programe podrške preduzetništvu u BiH od 2005. godine. U periodu 2019-2020 godina, CEFE BiH realizovao je Program podrške preduzetništvu… Read more “JAVNI POZIV LOKALNIM ZAJEDNICAMA ZA UČEŠĆE U PROGRAMU PODRŠKE PREDUZETNIŠTVU PODRŽANOM OD STRANE AMBASADE SAD U BIH”