O NAMA


           Competency based
E
conomies through
           Formation of
Entrepreneurs
                                            
           Kompetentna ekonomija
formiranjem preduzeća 

 

Šta je to CEFE metodologija?

CEFE metodologija je sveobuhvatan skup vježbi i instrukcija osmišljenih da stimulišu pozitivne promjene u različitim razvojnim procesima putem metoda iskustvenog učenja.

Kroz tako osmišljen rad mi svojim učesnicima omogućavamo da razviju vještine koje im pomažu da uspiju i svom profesionalnom, poslovnom, kao i privatnom životu, omogućavajući im da na zabavan način i u sigurnoj okolini prožive neke situacije koje ih čekaju u stvarnom preduzetničkom, profesionalnom ili privatnom životu, te da sagledaju raspoložive resurse i snage i prilagode svoje ponašanje u budućnosti.

Sve ono za šta se mi zalažemo u svom radu veoma dobro prikazuje izreka koja se pripisuje kineskom filozofu Konfučiju, koji je živio u IV vijeku prije nove ere, a koja kaže:

“Ono što čujem- zaboravim, ono što vidim- pamtim, ono što uradim- razumijem!”

 

Kako je sve počelo? 


CEFE metodologija razvijena je 1983. godine u Njemačkoj od tima međunarodnih stručnjaka iz oblasti ekonomije, andragogije, psihologije…. Metodologija je testirana u preko 120 zemalja svijeta, gdje je nekoliko hiljada trenera radilo sa širokim spektrom ciljnih grupa (Start-up, postojeće kompanije, NGO, JLU, pojedinci…).

Danas preko 3500 CEFE stručnjaka za razvoj poslovnih i ličnih kompetencija čini internacionalnu mrežu
u 41 zemlji svijeta.

CEFE u Bosni i Hercegovini (CEFE BiH) djeluje od 2005. godine i trenutno broji više od 10 aktivnih trenera i isto toliko konsultanata.
Do sada je naše treninge prošlo više od 4000 učesnika, a o njihovim iskustvima pročitajte na linku .

 

 

„Ako planiramo za jednu godinu: posijaćemo žito,
ako planiramo za deset godina: posadićemo drveće,
ako planiramo za cijeli život: obučićemo ljude.”
 (Kwantsu, III vijek p.n.e.)