Rekli su o nama

Almina Aganović

Pri svakodnevnim poslovnim aktivnostima često se prisjetim naučenog tokom CEFE treninga.

Posebno korisna bila mi je vježba koja se tiče organizacije resursa, a koja oslikava suštinu prosječnog dana jednog preduzetnika. Njena glavna poruka je veoma važna: potrebno je prvo izmjeriti, a zatim pametno raspodijeliti sve zadatke i resurse u organizaciji.

Almina Aganović, Agencija za digitalni marketing "Digital Force"

Gabrijela Ljoljić Đurđević

CEFE treninzi su uveliko doprinijeli kvalitetu konsaltinga kojim se bavim, te uticali na razvoj mojih ličnih i preduzetničkih vještina. Uticaj iskustava i kompetencija koje sam stekla na CEFE treninzima na moj svakodnevni život podstakli su me da pohađam i CEFE Trening za trenere. Ovaj trening je samo učvrstio moje uvjerenje da je CEFE metodologija iskustvenog učenja rješenje za potrebe sticanja znanja poslovnog čovjeka u današnjem vremenu. Iz vlastitog iskustva mogu da preporučim CEFE treninge kao koristan i primjenjiv način učenja i razvoja vještina.

Arhitekta

Denis Spahić

Denis Spahić

CEFE Trening poslovnih vještina (TPV) na zabavan i pristupačan način polaznike uvodi u svijet preduzetništva. Kroz odlično odmjerenu kombinaciju teoretskih osnova i praktičnih primjera – simulacija, učesnici treninga stiču neophodna znanja za uspješnu pripremu, valorizaciju, i realizaciju svojih poslovnih ideja.

Rad u grupama daje osjećaj stvarnog poslovnog ambijenta u kojem se, u zavisnosti od dešavanja na tržištu i adekvatnim odlukama članova grupe, redovno smjenjuju usponi i padovi. Ponavljanje određenih simulacija u više nivoa/rundi omogućava polaznicima treninga da zadatim problemima i situacijama pristupe nanovo uz korištenje stečenih znanja i iskustva iz prethodne runde.

Poslovne ideje polaznika treninga su od samog početka u fokusu. One se odmjeravaju, unapređuju, i javno prezentiraju pred grupom, što na kraju rezultira realnim biznis planom koji se prezentira potencijalnim investitorima.

Iskreno preporučujem CEFE Trening poslovnih vještina svima koji imaju određene poslovne ideje, a nisu sigurni kako ih realizirati i od toga napraviti uspješan poslovni poduhvat.

Denis Spahić V. asist. mr, dipl.ing.maš. Univerzitet u Zenici, Mašinski fakultet u Zenici.

Slavica Malešević

Kroz CEFE trening preduzetničkih vještina shvatila sam suštinu preduzetništva, jer je pristup koji nudi drugačiji – stvaran. Kroz simulaciju situacija omogućava nam da se direktno suočimo sa realnim mogućnostima i stanjima tržišta i okruženja što utiče da trajno usvojimo ‘naučene lekcije’.

CEFE treninzi su izuzetno korisni za osobe koje kroz svoj posao mnogo komuniciraju s drugima (kolegama, klijentima…), jer se bave razvojem pravilne, efektivne komunikacije – komunikacije koja daje rezultat, a pritom stvara dobre odnose sa drugim stranama.

Slavica Malešević

Mićo Živić

Dugo godina sam razmišljao o tome da osnujem poljoprivrednu zadrugu u selu Crnjelovo kod Bijeljine kako bih organizovanim otkupom voća i povrća od poljoprivrednih proizvođača, a i vlastitom proizvodnjom poboljšao život ljudi u ovom kraju, a sebi i svojoj porodici obezbijedio sredstva za normalan život.

Ono što mi je konačno pomoglo da se odlučim bilo je upravo učešće na CEFE treningu za preduzetnike koji je održan 2008 godine u Bijeljini.

Mnoge su mi stvari ostale u sjećanju sa tog treninga, ali ono što je na mene ostavilo možda i najveći utisak bila je jedna vježba gdje je na određen način trebalo slomiti olovku. Djelovalo je to tada gotovo nemoguće, a u najmanju ruku veoma bolno, ali kada sam se na kraju odvažio i uradio to što je trener tražio, uspio sam na moje veliko oduševljenje.

To mi je dalo samopouzdanje i shvatio sam da u svakom poslu treba biti prvi i ta misao mi nije izlazila iz glave sve dok nisam otpočeo ono sto sam zamislio.

Konačno, 2013 godine sam osnovao poljoprivrednu zadrugu „Povrtlarstvo“. Danas ta zadruga ima 2 stalno zaposlena, 5 sezonskih radnika i oko 200 kooperanata a taj broj stalno raste.

Prvo smo sarađivali sa domaćim kupcima, uglavnom fabrikama koje se bave preradom voća i povrća, a od 2014 uspjeli smo se probiti i na tržište Evropske Unije, konkretno Slovenije, i oni su, kao i drugi naši kupci, veoma zadovoljni saradnjom sa nama.

Sa bankom i sa kupcima smo sklopili čvrste garancije za isplatu kooperanata u vrlo kratkom roku, što je u ovom poslu jako bitno.

Doc. dr Ranka Perić Romić

Za razliku od svih ostalih obuka i treninga na kojima sam bila iz različitih oblasti, a koje se vezuju ili za prirodu posla kojim se u profesionalnom smislu bavim, ili koji pružaju određena znanja o onome što me u širem kontekstu zanima, CEFE trening je objedinino sve ono što je malo kome drugom uistinu pošlo za rukom.

Jedinstven spoj teorije i prakse u CEFE treningu pruža se kroz niz praktičnih vježbi, koje imaju za cilj ne samo da na klasičan način da prenesu znanja na pojedinca i da ga isti frontalno i pasivno usvoji, već da se ono što je bitno o temi koja se obrađuje, do učesnika odnosno polaznika prenese kroz igru u kojoj svi učestvuju i time da sami direktno preuzimaju odgovornost i reflektuju doživljeno iskustvo na odgovarajući poslovni ili društveni problem.

Posebna vrijednost CEFE treninga jeste u tome što na veoma kreativan način polaznicima pokazuje da neke sasvim obične i očigledne stvari mogu izgledati potpuno drugačije, štaviše da one najčešće imaju i refleksiju na koju ne računamo, ili je ne vidimo, ili o njoj ne razmišljamo. Interaktivni grupni rad ili rad u paru budi osjećaj pripadnosti i tjera pojedince da preuzimaju odgovornost za učinjeno, ili za ono što je trebalo a nije dovedeno do kraja.

CEFE obuka iz oblasti politike je posebno značajna za političko djelovanje jer polaznike priprema na složenost ovog vida društvenog života usađujući u iste prije svega osjećaj da su oni dio društva i da se kao takvi svi njihovi postupci mjere kroz društveni doprinos ili društvenu destabilizaciju. Isto tako potencira se i na osjećaju integrisanosti i društvene kohezije tj. činjenici da se niko pa čak i najviši politički dužnosnici i njihovi postupci ne mogu posmatrati izolovano i mimo šire društvene zajednice, te da podliježu društvenoj odgovornosti u profesionalnom i moralnom smislu.

CEFE trening na našim prostorima je ponudio jedan potpuno novi vid obuke i usvajanja određenih znanja i vještina primjenom metoda i tehnika koje se na žalost u našem obrazovnom sistemu veoma malo primjenjuju. Posebna primamljivost ovakvog načina obuke prepoznaje se u naizmjeničnom smjenjivanju učitelja i učenika što u psihološkom smislu motivaciono utiče na polaznike doprinoseći jačanju njihovog samopouzdanja posebno u slučajevima kada pojedinci preuzmu uloge lidera odnosno vođa unutar određene grupe.

I na kraju, ono što svakako treba istaći kao posebnu vrijednost CEFE treninga jesu nova prijateljstva i nezaboravne uspomene.

                                                                  Doc. dr Ranka Perić Romić, doktor socioloških nauka.

Dragica Bodo

CEFE treninzi naučili su me kako da se odnosim prema vlastitom biznisu na najbolji mogući način, kroz konkretne primjere i vježbe koje je lako povezati sa stvarnim životom.

Koristim ovu priliku da se zahvalim trenerima i kompletnom timu CEFE BiH na  strpljenju i prenesenim znanjima.

Dragica Bodo, Dječija odjeća "MV kids"

Dragiša Dragičević

Na kraju studija, supruga i ja smo razmišljali kako da obezbijedimo sebi egzistenciju a da se bavimo poslom iz domena naše struke.

S obzirom da smo oboje diplomirani inženjeri poljoprivrede, razmišljali smo o poslovnoj ideji „Sušenje voća, povrća i ljekobilja na ekološkim solarnim sušarama“. Međutim, nismo znali ni kako preduzetništvo funkcioniše, niti šta bi trebali da radimo, a naročito kako se izgrađuje tržište, kako se radi i za šta služi SWOT analiza i uopšte, kako se planira posao i pravi dobar poslovni plan.

CEFE trening je imao veliki uticaj na nas. Najviše se sjećam vježbe u kojoj smo prodavali keks koji je bio po 4 različite cijene u dva nivoa kvalitete, a mi smo morali da se izborimo da kupci odaberu baš nas a ne konkurenciju. Tu je zatim bila i vježba sa lizalima i bombonima na početku, gdje je cilj bio preživjeti na tržištu a sjećam se i vježbe gdje smo imali zadatak da nekako privučemo kupce drugih firmi u našu firmu.

Zadnji dan na treninga smo imali priliku da upoznamo i predstavnike vladinih institucija kao što su  gradonačelnik, direktor zavoda za zapošljavanje i predsjednik privredne komore, te da im predstavimo svoju poslovnu ideju, što nam je kasnije dosta pomoglo.

Na osnovu CEFE treninga dobili smo podatke koji su nam pomogli da odlučimo da realizujemo našu poslovnu ideju.

Firmu (Samostalnu djelatnost), smo otvorili nekih godinu dana nakon CEFE treninga, a  danas u toj firmi radimo supruga i ja, a tokom sezone upošljavamo još 10-15 radnika za berbu i pakovanje.

Veliku pomoć smo dobili od Vlade Brčko distrikta BiH, kako kroz sam CEFE trening, tako i nakon treninga preko Zavoda za zapošljavanje, Privredne komore Brčko distrikta i drugih. Oni su nam između ostalog pomogli u subvencijama za radnike u prvoj godini poslovanja i obezbijedili besplatno uvođenje komunalija (priključka za struju i vodu) u poslovni prostor.

Nikolina Vukajlović

Kada sam razmišljala da pokrenem vlastiti biznis, bila sam svjesna da ukoliko želimo napraviti promjenu u svom životu, moramo imati jasnu viziju gdje želimo stići, imati još jasniji plan koji će nas tamo dovesti ali i biti spremni da bez prestanka “radimo na sebi”, stičemo nova znanja i vještine koja će nam omogućiti da sagledamo naše okruženje na pravi način, te iskoristimo prilike i mogućnosti koje nam se nude.

Jedna od mogućnosti koja se meni pružila baš u tom trenutku bila je CEFE Preduzetnička akademija, koja sve polaznike na pravi način upoznaje sa izazovima s kojima se preduzetnici svakodnevno susreću  ali i koje  su to lične osobine potrebne svakom pojedicu koji želi da uspije u svijetu preduzetništva.

Kao dodatak znanjima koja sam u tom trenutku posjedovala, uz maksimalno zalaganje i nesebičnu podršku trenera CEFE Akademije, kroz mnogobrojne praktične  vježbe i primjere koje smo obrađivali, stekla sam veoma korisne vještine koje sada, kao vlasnik Centra za razvoj preduzetnistva VISION svakodnevno uspješno primjenjujem u praksi.

Prrimarni cilj CRP Vision-a je da putem svog glavnog proizvoda web portala www.preduzetnik.ba, promoviše i razvija preduzetnički način razmišljanja i djelovanja kroz pružanje svih potrebnih informacija za razvoj preduzetništva na jednom mjestu i da omogući malim i srednjim preduzećima kvalitetan i jeftin kontakt sa postojećim i potencijalnim potrošačima!

Milibor Vicanović

Vjerujem da je u životu preduzetnika veoma bitno konstantan rad na sebi i razvijanje vještina kako bi uvijek bili korak ispred konkurencije. Tako sam bio na nekoliko treninga za preduzetnike do sada, od kojih su neki bili i prilično skupi, ali ipak mi je CEFE trening do sada najkvalitetniji.

I danas, gotovo 10 godina nakon treninga imam jedan registrator sa svim materijalima sa treninga, svojim zabilješkama, pa čak i stotinama odštampanih fotografija. Povremeno kad se ukaže potreba ili neka dilema, pregledam te materijale i podsjetim se.

Sviđa mi se princip obuke koji sam ja doživio kao: „Dajem ti sve što ti treba, a koliko ćeš ti od toga uzeti, to je tvoja stvar“. Na početku je sve djelovalo kao igra i to je vjerovatno doprinijelo da neki učesnici odustanu, ali kako je vrijeme prolazilo sve sam više uviđao ozbiljnost onoga što stoji iza tih vježbi. Inače mislim da performans učesnika na samom treningu nije nužno pokazatelj sposobnosti u stvarnom životu. Bilo je nekih koji su bili povučeni i naizgled ne toliko aktivni na samom treningu, a koji su kasnije ostvarili značajne rezultate kao preduzetnici.

Što se tiče vježbi, nekako se najbolje sjećam bacanja jajeta, gdje smo se svi neko vrijeme mučili razmišljajući kako da riješimo zadatak, dok nam nisu treneri samo malo pomogli. Onda je proradila kreativnost i uspjeli smo riješiti.

Takođe, XY gdje smo se borili sa konkurencijom i pokušavali da predvidimo njihov sledeći korak kao i vježba sa pikadom gdje smo učili kako da upravljamo rizikom su isto tako bile veoma interesantne i poučne. Za neke stvari bit se shvati tek kada prođe neko vrijeme.

Sa nekim učesnicima sam ostao u dobrim odnosima i u kontaktu i dugo nakon treninga.

Bojan Stojanović

Kako bih unaprijedio svoje poslovanje, 2011. godine sudjelovao sam na CEFE treningu iz oblasti razvoja poslovnih vještina. U tri mjeseca koliko je program trajao imao sam priliku da naučim puno toga iz oblasti marketinga, menadžmenta, organizacije i finansija.

Iako sam u početku bio nesiguran u to da li će zaista moći nešto primjenjivo da se nauči, veoma brzo sam se razuvjerio. Ono što mi se najviše dopalo kod CEFE treninga je način na koji su znanja prenesena, kroz konkrertne i praktične vježbe, sa jasnim porukama i ishodima u kojima je obuhvaćeno sve od ideje do realizacije poslovne ideje.

Sjećam se vježbe kada smo se takmičili kao grupe (preduzeća) tako što smo šutali loptu napravljenu od listova papira u neki improvizovani go, i kako je sve izgledalo kao igra, a na kraju smo iz toga učili kako se planira tok gotovine, čiju sam važnost ja kao preduzetnik veoma dobro prepoznao.

Meni, kao već iskusnom preduzetniku, edukacija je pomogla kako u razvoju biznisa, tako i u razvoju mojih vještina koje su u poslovnom svijetu bitne. Iz tog razloga preporučio bi svim početnicima, ali i iskusnim preduzetnicima da iskoriste svaku priliku za učenje i usavršavanje kroz jedan ovakav program.

Goran Jošić

Kada sam u završnici CEFE treninga krajem 2009 godine, prezentovao svoj poslovni plan pred komisijom čiji su članovi bili bankarski službenici i zaposlenici agencija za razvoj, dobio sam negativnu ocjenu i moj poslovni plan uslovno rečeno „nije prošao“.

Međutim, ja nisam izgubio samopouzdanje i vjerovao sam prvenstveno u sebe, u svoje iskustvo i znanje, ali i u poslovni plan koji sam u toku 12 dana treninga razvio uz pomoć CEFE trenera i ostalih učesnika.

Tačno sam znao šta treba da radim i 2011 godine sam osnovao preduzeće Mushrooms Trade, koje se bavi upravo tim što je opisano u poslovnom planu, a i još sa mnogo više od toga.

Uspio sam privući strane investitore koji su uložili značajna sredstva i krenuli smo u zajednički poslovni poduhvat.

Već prve godine smo ostvarili promet od 1,7 miliona KM, a svake naredne godine se taj iznos povećavao za još milion KM, a da bi u 2014 narastao na čak 5,7 miliona. Osvojili smo tržište u nekoliko evropskih zemalja, ali još uvijek nismo na globalnom tržištu, a svaki dan se otvaraju nove mogućnosti. Trenutno radimo na povećanju kapaciteta a ulažemo i u vlastite zasade i rasadnike maline i jagode.

CEFE trening mi se jako svidio zbog metodologije rada koja uključuje radionice i rekvizite koji veoma vjerno simuliraju stvarne uslove na tržištu. Najviše su mi ostale u sjećanju vježba u kojoj smo pravili ogrlice od makarona gdje smo učili o planiranju proizvodnje, specijalizaciji proizvodnog procesa i preduzetničkim osobinama i vježba sa papirnim avionima gdje smo imali priliku da se uvjerimo u važnost pravilne komunikacije i prenošenja instrukcija radnicima. Dio treninga koji se odnosio na finansijsko planiranje takođe smatram veoma važnim.

Sada kada sam direktor uspješnog preduzeća koje zapošljava značajan broj radnika, imam namjeru da uskoro organizujem sličan CEFE trening za moje uposlenike, da bi i oni bolje razumjeli kako funkcioniše preduzeće i tržište i shvatili koliko uspjeh preduzeća zavisi od njihovog rada. Smatram da će nam to pomoći da budemo još uspješniji.

Ognjen Mitrić

Poslije završene CEFE obuke otvorio sam vlastito preduzeće koje se bavi trgovinom na veliko i malo, širokim asortimanom proizvoda od kojih najveći dio čine dječije igračke.

U ponudi naše veleprodaje nalazi se preko 5000 različitih artikala – posuđa, igračaka i robe široke potrošnje iz vlastitog uvoza i unikata iz vlastite proizvodnje.

Kvaliteta i sigurnost, uz veliku vrijednost za novac, bila je i ostala temeljna strateška odrednica Brog d.o.o kompanije i tima. Na putu odrastanja okupljali smo istomišljenike i sljedbenike iste jedinstvene ideje o pružanju oduševljenja i sreće, kako kupcima, tako i zaposlenicima, te zabavi za cijelu porodicu kroz cijeli niz najzanimljivijih licenci.

CEFE program mi je mnogo pomogao prilikom pokretanja vlastitog biznisa u smislu da sam vodeći se naučenim pravilima i sistemima koje CEFE program obuhvata, lakše ostvario svoje poslovne ideje i lakše došao do postavljenih ciljeva.

Pokretanje biznisa mnogima se čini mnogo jednostavnije nego što u stvari jeste međutim kada se krene u sav taj proces dolazi se do nekih dotada apsolutno nepoznatih i nepredviđenih situacija, problema i prepreka.

Sjećam se dobro vježbe iz kreativnosti, gdje smo trebali da riješimo zadatak sa povezivanjem tačaka ravnim linijama. Mučili smo se dugo vremena dok nismo shvatili da je za rješenje tog zadatka potrebno da izađemo iz uobičajenog okvira razmišljanja. Kada smo jednom probili led i izašli iz okvira, proradila je u nama kreativnost i dalje nam ništa nije predstavljalo problem. Smatram da je upravo ovaj proces razmišljanja i kreativnosti od velikog značaja u rješavanju tih svakodnevnih nepredviđenih situacija, problema i prepreka u preduzetničkom životu.

Ono što je meni CEFE obuka takođe pomogla jeste da saznam kakvu odgovornost sa sobom nosi vlastito  preduzeće, odnosno koje su moje obaveze i kolika je moja odgovornost kao menadžera koji upravlja preduzećem.

Isto tako iz CEFE obuke saznao sam koja su to pravila ponašanja u poslovnom svijetu, šta je dobro, šta nije, i mnoge druge za preduzetništvo bitne stvari koje i danas koristim, nakon što sam ostvario izuzetan poslovni uspjeh.

Uma Hamzić

Bez imalo pretjerivanja mogu da kažem da je za mene CEFE trening bio nevjerovatno pozitivno iskustvo.

Pomogao mi je, prije svega, postaviti temelje obrta koji sam nedugo nakon toga registrovala. Svakodnevno nailazim na situacije u kojima se prisjetim treninga i prizovem konkretne tehnike i znanja koja sam na njemu usvojila.

Uma Hamzić, "Urbani vrt"

Goran Tokić

Kroz posao kojim se bavim često sam u prilici da prisustvujem različitim obukama. Tako sam i 2010. godine čuo za Preduzetničku akademiju koja se realizovala u našem gradu, te iz znatiželje odlučio da se prijavim.

Iz prethodnih iskustava vezanih za seminare i treninge na temu preduzetništa nisam očekivao ništa posebno, ali sam ubrzo bio potpuno razuvjeren.

Metodologija CEFE treninga bila je potpuno drugačija u poređenju sa drugima, sve se učilo kroz praktične primjere i raznolike vježbe. Pažnja se usmjeravala na detalje koje često ne primjećujemo u poslu, a veoma su značajni za dalji razvoj nešeg biznisa.

Ne bih izdvajao ni jednu vježbu sa treninga ali ono što mi je najviše ostalo u sjećanju je kompletna procedura izrade poslovnog plana, jako dobar tim i jako dobro druženje.

Trening mi je pomogao da stvari u svom biznisu posložim drugačije i bolje. Unaprijedio sam poslovanje, proširio područje rada na druge opštine i stekao mnoge ozbiljne klijente. Takođe, CEFE trening mi je pomogao da naučim kako bolje da se predstavim klijentima i podignem kvalitet poslovanja na viši nivo.

Danas poslujem i sa nekoliko ozbiljnih stranih kompanija koje su prepoznale te kvalitete i koje su veoma zadovoljne saradnjom, te mogu da kažem da je naš profit od 2010. do 2014 povećan za 15%.