Osam poslovnih ideja u okviru programa podrške

Danas, 4.11.2020. godine, predstavljene su poslovne ideje osam učesnika CEFE Programa podrške poduzetništvu u Gradu Tuzli.

Kroz ovaj Program u prethodna tri mjeseca učesnicima je pružena obuka u jačanju ličnih poduzetničkih vještina po CEFE metodologiji, kao i mentorska podrška u izradi biznis plana.  Obzirom na situaciju uzrokovanu pandemijom virusa COVID 19, poduzetnička obuka, kao i današnja prezentacija poslovnih planova realizovani su online.

Za dvije najbolje ocijenjene poslovne ideje od strane stručne komisije osigurana je finansijska podrška za pokretanje poslovnog poduhvata u iznosu od po 5000 KM.

Takođe, svim učesnicima CEFE Programa podrške poduzetništvu koji u narednom periodu pokrenu svoje poslovne poduhvate, bez obzira na to da li su ostvarili pravo na finansijsku podršku, osigurana je dugoročna mentorska podrška u početnim fazama poslovanja kroz Mrežu podrške poduzetništvu.

CEFE Program podrške poduzetništvu na teritoriji grada Tuzla, realizuje se na osnovu Ugovora o suradnji Grada Tuzla i Udruženja trenera CEFE u BiH. Realizacija aktivnosti podržana je od strane Grada Tuzla i  Ambasade SAD u BiH.