Predstavljene poslovne ideje druge grupe učesnika programa

U Doboju su, danas 21.12.2020. godine, predstavljene poslovne ideje učesnika druge grupe CEFE Programa podrške preduzetništvu.

Učesnicima je u prethodnom periodu pružena obuka u jačanju ličnih preduzetničkih vještina po CEFE metodologiji, kao i mentorska podrška u izradi biznis plana.  Obzirom na situaciju uzrokovanu pandemijom virusa COVID 19, preduzetnička obuka realizovana je online.

Za dvije najbolje ocijenjene poslovne ideje od strane stručne komisije osigurana je finansijska podrška za pokretanje poslovnog poduhvata u iznosu od po 5000 KM. Sredstva za ovu namjenu obezbijeđena su iz budžeta Grada Doboj.

Takođe, svim učesnicima CEFE Programa podrške preduzetništvu koji u narednom periodu pokrenu svoje poslovne poduhvate, bez obzira na to da li su ostvarili pravo na finansijsku podršku, osigurana je dugoročna mentorska podrška u početnim fazama poslovanja od strane eksperata asocijacije CEFE BiH, kroz Mrežu podrške preduzetništvu.

CEFE Program podrške preduzetništvu na teritoriji grada Doboj, realizuje se na osnovu Ugovora o saradnji Grada Doboj, Gradske razvojne agencije Doboj i Udruženja trenera CEFE u BiH. Realizacija aktivnosti podržana je od strane Grada Doboj i  Ambasade SAD u BiH.