Projektni asistent/Administrativni službenik (1 izvršilac)

CEFE BiH za potrebe realizacije projekata podrške poduzetništvu i samozapošljavanju raspisuje oglas za angažman Projektnog asistenta/Administrativnog službenika.

Lokacija rada:

☐ Sarajevo, te po potrebi u lokalnim zajednicama unutar Bosne i Hercegovine u kojima CEFE BiH implementira projekte

Zadaci i odgovornosti:

Osnovne odgovornosti Projektnog asistenta/ Administrativnog službenika su pružanje tehničke podrške za pravovremenu, kvalitetnu i uspješnu realizaciju projektnih aktivnosti, u skladu sa za to razvijenim projektnim prijedlozima i planovima, što uključuje:

☐  tehničku podršku u planiranju, pripremi i realizaciji projektnih aktivnosti, a posebno učešće u organizaciji i realizaciji treninga/obuka i drugih planiranih događaja i sastanaka;

☐  praćenje realizacije projektnih aktivnosti u saradnji sa drugim osobljem projekta, kao i izvještavanje o istim; 

☐  komunikaciju sa korisnicima projektnih aktivnosti;

☐  korespondenciju vezanu za realizaciju projektnih aktivnosti sa partnerima i drugim akterima u toj oblasti; 

☐  pripremu i distribuciju saopćenja za medije o planiranim i održanim aktivnostima;

☐  drugi poslovi po nalogu neposrednog rukovodioca, a u skladu sa propisanim zakonskim aktima. 

Opšti i specifični uslovi:

☐  Najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;

☐  Aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu;

☐  Napredno korištenje MS Office alata;

☐  Vozačka dozvola B kategorije, aktivan vozač (prednost posjedovanje vlastitog automobila);

☐ Izražene organizacijske vještine;

☐  Izražene vještine planiranja, upravljanja i komunikacijske vještine.

Način prijave:

Zainteresovani kandidati za poziciju Projektnog asistenta/ Administrativnog službenika mogu se prijaviti isključivo slanjem prijave na email adresu info@cefebih.org, sa naznakom „PRIJAVA NA OGLAS ZA PROJEKTNOG ASISTENTA/ ADMINISTRATIVNOG SLUŽBENIKA”. Uz prijavu je potrebno priložiti sledeću dokumentaciju:

☐  CV sa referencama o prethodnom radnom iskustvu/angažmanu;

☐  Pismo interesa;

☐  Dokazi za ispunjavanje uslova iz oglasa (npr. potvrde, certifikati, pisma preporuke i sl.).

Prijave je potrebno dostaviti najkasnije do 29.08.2022. godine do 16:00.

Najbolje rangirani kandidati biće pozvani na intervju po zatvaranju oglasa.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.