Nidžara Džebo: Uspjeh u poslu ovisi o ljubavi koju ulažete

Riječima da uspjeh u poslu ovisi o ljubavi koju uložimo, svoju priču počinje poduzetnica Nidžara Džebo, diplomirani defektolog-logoped i pedagog senzorne integracije, koju upravo posvećenost i velika ljubav prema pozivu koji je odabrala, već šesnaest godina pokreću i inspirišu u radu sa djecom sa teškoćama u razvoju.

Nidžara je svoje radno iskustvo sticala u više ustanova i organizacija u Mostaru. Znajući da u Gračanici nedstaje stručnog kadra iz njene oblasti i da roditelji sa djecom kojoj je potreban defektološki i logopedski tretman moraju da odlaze u druge gradove, Nidžara je odlučila ostvariti svoju dugogodišnji san i svoja znanja primjenjivati u svom rodnog gradu.

Centar za ranu razvojnu podršku “Kutak nade” čiji je Nidžara osnivač i vlasnik uspješno posluje već nekoliko mjeseci i broj zadovoljnih pacijenata iz dana u dan raste.

 

  • Rana intervencija je veoma važna za uspjeh tretmana, zbog čega je neophodna osviještenost roditelja, posebno kada su mlađa djeca u pitanju. Početna očekivanja bila su da ću uslugama Centra obuhvatiti područje Gračanice, ali već u ovom trenutku imam i mnoge pacijente i upite za termine i iz drugih općina.

Nidžarina poduzetnička priča počinje početkom 2020. godine kada se prijavila na Javni poziv za učešće u Programu podrške poduzetnicima u Gradu Gračanici koji su raspisali Grad Gračanica i CEFE BiH uz podršku Američke ambasade u BiH. Učešćem na obuci za poduzetnike stekla je potrebna znanja i dobila informacije neophodne svakom preduzetniku u početnim fazama poslovanja i izradila poslovni plan uz mentorsku podršku.

  • Poduzetnička obuka i mentoring pomogli su mi da ne lutam i da pokrenem svoj posao u najkraćem roku. Takođe, veoma je značajna i finansijska podrška Grada Gračanica koju sam uložila u opremanje sobe za senzornu integraciju. Ova vrsta usluge veoma je značajna u tretmanu i psihomotornom razvoju djece i sretna sam što mogu da je ponudim svojim pacijentima.

Nidžara dodaje da je ona čekala godinama da ostvari svoje želje i snove i da je njen primjer dokaz da je i nemoguće – moguće, uz mnogo truda i rada, a najviše – ljubavi.