CEFE BIH

Sada već davne 2005. godine, grupa veoma različitih ljudi sa zajedničkom vizijom uspješne budućnosti, stavom da su uspješni preduzetnici u osnovi te budućnosti i upravo stečenim iskustvom da je preduzetnicima moguće pomoći da budu uspješni, donijela je odluku o stvaranju platforme koja će im pomoći da daju svoj doprinos ostvarenju te vizije.

Ta platforma je danas poznata kao CEFE BiH. Neprofitna organizacija, za koju mnogi danas usješni preduzetnici kažu kako vjerovatno ne bi to bili da ih put nije naveo da prođu kroz svijet CEFE Treninga. Smijeh i suze koje su sa nama iskusili na tom putu, pomogli su da se stečeno znanje i vještine doboko ukorijene i zauvijek ostanu kao podsjetnik da i snovima o uspješnoj firmi treba pomoć da bi se ostvarili.

Naši klijenti i partneri


Drugi o nama