Upoznate nas

Sada već davne 2005. godine, grupa veoma različitih ljudi sa zajedničkom vizijom uspješne budućnosti, stavom da su uspješni preduzetnici u osnovi te budućnosti i upravo stečenim iskustvom da je preduzetnicima moguće pomoći da budu uspješni, donijela je odluku o stvaranju platforme koja će im pomoći da daju svoj doprinos ostvarenju te vizije.

Ta platforma je danas poznata kao CEFE BiH. Neprofitna organizacija, za koju mnogi danas usješni preduzetnici kažu kako vjerovatno ne bi to bili da ih put nije naveo da prođu kroz svijet CEFE Treninga. Smijeh i suze koje su sa nama iskusili na tom putu, pomogli su da se stečeno znanje i vještine doboko ukorijene i zauvijek ostanu kao podsjetnik da i snovima o uspješnoj firmi treba pomoć da bi se ostvarili.

Savladajmo prepreke, zajedno.

CEFE BIH je danas uspješna i ponosna firma, koju prvenstveno čini tim ljudi spremnih da uvijek učine korak više - onaj dodatni napor da bi oni koji prolaze s nama dio svog puta, lakše savladali prepreke, vidjeli dalje, ustali ako padnu. Taj tim možda većinom ne čine više isti oni ljudi koji su te davne 2005. godine donijeli tu važnu odluku, ali i današnji tim dijeli iste one vrijednosti i istu onu viziju da su uspješni preduzetnici i uspješni ljudi važan dio bolje budućnosti.

Mi nismo i nećemo biti nijemi posmatrači, nećemo tražiti izgovor za neuspjeh, već ćemo, svako na svoj način, koliko možemo i uz veliku pomoć naših partnera i klijenata iz međunarodnih i domaćih organizacija, domaćih institucija i velikih uspješnih firmi, uvijek tražiti način za uspjeh, i nas i naših korisnika.

Naši partneri i klijenti