Vaš pouzdan partner

CEFE BIH je pouzdan partner mnogim međunarodnim organizacijama, diplomatskim predstavništvima i domaćim institucijama. Posvećeni smo postizanju projektnih ciljeva u predviđenom vremenu, detaljnom i jasnom izvještavanju, transparentnosti u radu i vođenju brige o korisnicima. Fleksibilni smo u prilagođavanju projektnog pristupa stvarnim uslovima na terenu i uvijek se trudimo postići i više nego što je predviđeno.
Spadamo među lidere u integralnom pristupu ekonomskom razvoju koji uključuje saradnju međunarodnih organizacija, domaćih institucija i velikih preduzeća u pružanju tehničke i financijske podrške osnivanju i preživljavanju startapa.

Saznajte kako radimo

Naš program i jedinstvena metodologija mentorske podrške i praćenja startapa i mladih preduzeća osigurava kontinuitet projektnih rezultata i nakon završetka projektne implementacije.

Za detaljnu listu referenci do sad implementiranih i tekućih projekata i partnera, molimo da nam se direktno obratite.

Kontakt

Neki od naših partnera


Za dodatne informacije


KONTAKTIRAJTE NAS