Uspostavljeno Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Visoko

Na današnoj svečanoj sjednici, a u okviru projekta “COVID-19 Investment Response” – EU4Business Recovery, uspostavljeno je Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Visoko. Potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju i saradnji Lokalnom partnerstvu pristupili su Grad Visoko, JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona – Biro rada Visoko, JU MSŠ „Hazim Šabanović“ Visoko, E-konto d.o.o. Visoko i Udruženje trenera CEFE u BiH.

Događaj je bio prilika i za najavu aktivnosti Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Visoko na implementaciji projekta “Visoko Brand of Entrepreneurship – Tradition Innovated”. Cilj projekta je poboljšanje lokalne privrede kroz novu generaciju poduzetnika koji spajaju tradiciju i inovativnost u profitabilne poslove i bolje uslove rada za sve. 

Glavna ciljna grupa projekta će biti 60 nezaposlenih osoba sa područja Grada Visoko, od čega će njih 20 biti finansijski podržano, a posebna pažnja biće usmjerena na nezaposlene žene i mlade.

Šefica odjeljenja za privredu Grada Visoko, Suada Koljenović, istakla je da je za lokalnu zajednicu od izuzetnog značaja učešće u ovom projektu, te da je projekat usklađen i sa strateškim dokumentima Grada u oblastima razvoja privrede i zapošljavanja.

 

EU4BusinessRecovery podržava Bosnu i Hercegovinu u ublažavanju negativnih ekonomskih efekata uzrokovanih pandemijom COVID-19. Projekat pomaže MMSP, poljoprivredno-prehrambene i turističke djelatnike da nastave svoje poslovanje i sačuvaju radna mjesta; podržava poduzetnike, mlade i druge ugrožene grupe da osnuju vlastiti biznis.
Kao rezultat ovog projekta biće sačuvano više od 1.000 radnih mjesta ugroženih pandemijom i biće otvoreno najmanje 100 novih radnih mjesta. EU4Business Recovery projekat je vrijedan 13,7 miliona eura i zajednički ga sufinansiraju Evropska unija i Savezna Republika Njemačka. Projekat implementiraju GIZ, UNDP i ILO.
Za više informacija posjetite www.eu4business.ba.