Misija i vizija

Misija

Misija Udruženja trenera CEFE u Bosni i Hercegovini jeste podržati razvoj ljudskih kapaciteta, posebno u oblasti preduzetničkih kompetencija, te time doprinijeti ekonomskom i društvenom napretku Bosne i Hercegovine.

 

Vizija

Društvo koje probleme i potrebe prepoznaje kao priliku za akciju i razvoj.

 

Glavni ciljevi i strategije za postizanje ciljeva, u skladu sa Statutom:

 • Podsticanje i unapređenje preduzetništva u BiH kroz poboljšanje kvaliteta obuke preduzetnika i članova udruženja s ciljem razvoja preduzetništva i stvaranja uslova za otvaranje novih radnih mjesta te ekonomski i društveni razvoj Bosne i Hercegovine.
 • Pokretanje inicijativa za određivanje optimalnih uslova za razvoj preduzetništva i pružanje obuka iz oblasti preduzetništva putem zakonskih regulativa.
 • Podsticanje i koordinacija aktivnosti za uspostavljanje i unapređenje međusobne poslovne saradnje članova udruženja radi efikasnije obuke preduzetnika.
 • Stvaranje uslova za zajedničko zastupanje članova Udruženja prema domaćim i stranim partnerima radi povoljnijeg nabavke opreme za održavanje obuka i za rad nevladinih organizacija.
 • Saradnja sa drugim srodnim udruženjima u zemlji i inostranstvu.
 • Pružanje pravne, logističke i druge podrške svojim članovima.
 • Organizacija i održavanje seminara.
 • Izdavanje knjiga, brošura, letaka i drugih publikacija.

Udruženje trenera CEFE-a u Bosni i Hercegovini vrednuje:

 • Inovativnost: Podstičemo inovativne pristupe u obuci i podržavamo kreativne ideje koje doprinose razvoju preduzetništva.
 • Partnerstvo: Težimo uspostavljanju dugoročnih partnerstava sa relevantnim akterima kako bismo ostvarili zajedničke ciljeve i maksimalno iskoristili resurse.
 • Integritet: Posvećeni smo visokim standardima integriteta u svim našim aktivnostima, od transparentnosti u radu do poštovanja etičkih principa.
 • Kontinuirano učenje: Promovišemo kulturu kontinuiranog učenja i profesionalnog razvoja kako bismo osigurali da naši članovi budu u toku sa najnovijim trendovima i praksama u oblasti preduzetništva.
 • Društvena odgovornost: Prepoznajemo važnost društvene odgovornosti i aktivno doprinosimo unapređenju zajednice kroz svoje aktivnosti i projekte.