Drugi Javni poziv za učešće u Programu podrške poduzetništvu u Lukavcu

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Lukavac poziva sve zainteresovane nezaposlene osobe, prioritetno nezapolene mlade i nezaposlene žene, koje planiraju pokrenuti poslovnu djelatnost da se prijave za učešće u
Programu podrške poduzetništu na području grada Lukavac!

     Uvodne informacije 

Projekat “3P – Partnerstvo, Posao, Preduzetništvo” realizuje se u okviru programa “Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II (LEP II)“ koji finansira Evropska unija, a realizuje Međunarodna organizacija rada (MOR) u BiH.
Ovaj Projekat ima za cilj unaprijeđenje poslovnog i preduzetničkog ekosistema Grada Lukavca, sinergijom aktera na tržištu rada.

 

     Ko se može prijaviti?

Na Javni poziv se mogu prijaviti osobe sa evidencije nezaposlenih JU Služba za zapošljavanje Kantona Tuzla – Biro Lukavac, a koje planiraju pokrenuti biznis na području Grada Lukavac.
Pri izboru učesnika prednost će imati nezaposlene žene i mladi.

Dodatne informacije po ovom Javnom pozivu mogu se dobiti na email: prijave@cefebih.org i sena.tahirovic@lukavac.ba ili na brojeve telefona: 035/366-722 i 061/206-128.

 

     Kada i kako se prijaviti?

Prijave se mogu podnijeti do 21.10.2022. godine, popunjavanjem Aplikacionog formulara koji je dostupan na ovom linku.
Popunjen formular je moguće predati:
– Popunjavanjem online obrasca na ovom linku,
– Elektronski na adresu: prijave@cefebih.org, ili
– Poštom ili lično na adresu: Grad Lukavac, Trg Slobode broj 1, 75300 Lukavac.

 

     Šta prijavljeni učesnici mogu da očekuju?

Kroz Program podrške učesnike očekuju:
- Višednevna obuka o razvoju poslovnog modela prema SIYB metodologiji (oktobar/novembar 2022.),
- Podrška u oblasti poslovnog planiranja,
- Bespovratna finansijska sredstva u iznosu od 6.000KM za realizaciju najbolje ocjenjenih biznis planova,
- Poslovno mentorstvo u prvoj godini poslovanja i umrežavanje sa srodnim preduzetnicima.

Učešće u Projektu je besplatno za sve učesnike, odnosno krajnje korisnike.

 

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Lukavac je jedno od 20 uspostavljenih u zemlji u okviru projekta “Podrška Evropske unijelokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II” (LEP II), kojeg Evropska unija finansira s 4 miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO). Ovaj projekat ima za cilj da doprinese poboljšanju prilika zapošljavanja u lokalnim zajednicama dajući podršku razvoju lokalnih partnerstava zazapošljavanja kao partnerski uspostavljenih mehanizama za tržište rada koji osiguravaju pristup formalnom zapošljavanju na lokalnom nivou. Za više informacija o projektu LEP II, posjetitewww.partnerstvo.ba i kanale društvenih mreža (Instagram, Facebook, Twitter i YouTube).

Javni poziv preuzmite OVDJE. 

Aplikacioni obrazac preuzmite OVDJE. 


Kako unaprijediti programe podrške preduzetništvu: Konsultativni sastanak lokalnih partnerstava za zapošljavanje (LPZ Centar i Novo Sarajevo i LPZ Novi Grad)

U prostorijama Centra za izvrsnost u poduzetništvu Sarajevo, 06.10.2022. godine održan je Konsultativni sastanak lokalnih partnerstava za zapošljavanje (LPZ Centar i Novo Sarajevo i LPZ Novi Grad). Cilj sastanka je prenos naučenih projektnih praksi u redovni rad institucija u domenu unapređenja redovnih godišnjih poticaja za samozapošljavanje i preduzetništvo.

Predstavnici općina Centar Sarajevo, Novo Sarajevo i Novi Grad Sarajevo te ostali partneri iz lokalnih partnerstava su diskutovali o načinima za efikasniju, efektivniju i transprentniju distribuciju sredstava iz javnih budžeta za potrebe preduzetništva te naprednim načinima za mjerenje učinaka ovih programa. Sastanku su prisustvovali i predstavnici Međunarodne organizacije rada čije su preporuke za dalje korake od velike važnosti za dugoročnu održivost podrške preduzetništvu.

Na sastanku su učestvovali predstavnici općinskih službi Centar, Novo Sarajevo i Novi Grad Sarajevo, CEFE BiH, Revizijsko društvo "AUDITING" d.o.o. Sarajevo i MOR.

Sastanak je održan u okviru projekta “LEADER:  aktivacija lokalne ekonomije – razvoj kroz oporavak poduzetništva“ koji se realizuje u okviru projekta EU4BusinessRecovery koji finansiraju Evropska unija i Savezna Republika Njemačka, a zajednički realizuju Međunarodna organizacija rada (MOR), Društvo za međunarodnu saradnju (GIZ) i Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

   


Digitalizuj svoj biznis (DYB) - predstavljen novi modul ILO SIYB metodologije

Međunarodna organizacija rada (ILO) nastavlja razvoj metodologije za podršku poduzetništvu Pokreni i unaprijedi svoj biznis (Start and Improve Your Business). Metodologiji koja već ima višestruko potvrđene rezultate, dodat je još jedan modul – Digitalizuj svoj biznis (Digitalize Your Business – DYB). Online prezentacija ovog modula realizirana je danas za sve certificirane SIYB trenere širom svijeta.

DYB paket ima za cilj podršku kako novim tako i postojećim preduzećima da ostvare koristi od digitalne ekonomije. DYB Vodič predstavlja ključne koncepte, osnovne zahtjeve i glavne korake za kompanije da izgrade online prisustvo, prodaju proizvode ili usluge putem interneta i razviju operacije prilagođene digitalnom svijetu. Radeći s DYB paketom, treneri za poduzetništvo i potencijalni i postojeći poduzetnici imat će koristi od niza dinamičnih aktivnosti, savjeta i primjera iz stvarnog života koji će pomoći u razumijevanju kako krenuti naprijed na putu digitalizacije poslovanja.

Iskustva CEFE BiH iz Bosne i Hercegovine ukazuju na izraženu potrebu za ovom vrstom podrške, obzirom na narastajuće trendove digitalizacije malih i srednjih preduzeća u BiH, za šta mnogim kompanijama i poduzetnicima nedostaju ključne kompetencije. Primjenom DYB, moguće je pružiti snažnu podršku bržoj i sveobuhvatnijoj digitalizaciji MSP-a u BiH.


Javni poziv za učešće u Programu podrške poduzetništvu kroz razvoj poslovnih ideja u Tuzli

✓ Imaš li poslovnu ideju?
✓ Smatraš da tvoja ideja može doprinijeti razvoju grada Tuzle?
✓ Želiš razviti svoje poduzetničke vještine i započeti sopstveni biznis?

Grad Tuzla, glavni partner u Lokalnom partnersvu za zapošljavanje Tuzla poziva sve zainteresovane nezaposlene osobe sa prijavljenim mjestom prebivališta na području Grada Tuzle, koje imaju poslovnu ideju i žele pokrenuti sopstveni biznis, da se prijave za učešće u Programu podrške poduzetništvu kroz razvoj poslovnih ideja.

 

Uvodne informacije

 

Kada i kako se prijaviti?

Projekat „Partnerski pristup lokalnom razvoju Tuzla“ se realizuje u okviru programa „Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – faza II (LEP II)“ koji finansira  Evropska unija, a realizuje Međunarodna organizacija rada (ILO) u BiH.

Cilj projekta je unapređenje efektivnosti, efikasnosti i umrežavanje ključnih aktera na tržištu rada, te omogućavanje djelotvornijeg zadovoljenja potreba poslodavaca i nezaposlenih lica.

Prijave se mogu podnijeti od 26.9. do

17.10.2022. godine, popunjavanjem Prijavnog obrasca koji je dostupan na linku.

Popunjen Prijavni obrazac je moguće predati:

 • Elektronski na adresu eldinac@tuzla.ba,
 • Lično na protokol Grada Tuzle (šalter sala)
 • Poštom na adresu: Grad Tuzla, Služba za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu, ulica ZAVNOBIH br. 11.

Uz prijavni obrazac obavezno je priložiti CIPS obrazac i Uvjerenje Biroa za zapošljavanje Tuzla da se vodi na evidenciji nezaposlenih.

 

Ko se može prijaviti?

 

Šta prijavljeni učesnici mogu da očekuju?

Na Javni poziv se mogu prijaviti sve nezaposlene osobe sa prijavljenim mjestom prebivališta na području grada Tuzle, koje imaju poslovnu ideju i žele pokrenuti sopstveni biznis.

Pri izboru učesnika prednost će imati nezaposleni mladi, te nezaposlene žene.

Dodatne informacije po ovom Javnom pozivu mogu se dobiti putem e-maila: eldinac@tuzla.ba ili na broj: 035 307 380.

Kroz Program podrške učesnike očekuju:

 • Višednevna obuka u razvoju poslovnog modela prema SIYB metodologiji,
 • Podrška u oblasti poslovnog planiranja,
 • Mentorstvo relevantno za konkretni poduzetnički poduhvat,
 • Bespovratna finansijska sredstva u iznosu do 6.000 KM po biznisu (za 5 najbolje ocjenjenih biznis planova),
 • Poslovno mentorstvo nakon registracije biznisa.

 

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Tuzla je jedno od 20 uspostavljenih u zemlji u okviru projekta “Podrška
Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II” (LEP II), kojeg Evropska unija finansira s 4 miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO). Ovaj projekat ima za cilj da doprinese poboljšanju prilika zapošljavanja u lokalnim zajednicama dajući podršku razvoju lokalnih partnerstava za zapošljavanje kao partnerski uspostavljenih mehanizama za tržište rada koji osiguravaju pristup formalnom zapošljavanju na lokalnom nivou. Za više informacija o projektu LEP II, posjetite www.partnerstvo.ba  i kanale društvenih mreža (Instagram, Facebook, Twitter i YouTube).

 

Puni tekst Javnog poziva preuzmite na OVDJE. 


ODRŽAN INFO-DOGAĐAJ: PREZENTACIJA PROGRAMA PODRŠKE PODUZETNIŠTVU U VISOKOM

U projektu „Visoko – Brend poduzetništva“ koji implementira Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Visoko objavljen je prvi Javni poziv za Program podrške poduzetništvu na području grada Visoko. Tim povodom danas je organizovan Info-događaj: Prezentacija Programa podrške poduzetništvu u Visokom.

Projekat „Visoko – Brend poduzetništva“  provodi se u okviru projekta „COVID-19 Investment Response“ – EU4Business Recovery, koga finansira Evropska unija i vlada Savezne Republike Njemačke, a provode ILO, GIZ i UNDP.  

Cilj događaja je bio da se zainteresovana lica detaljnije informišu o uslovima i načinu prijave za učešće u Programu.

Javni poziv je objavljen 19.09. na  web stranici Udruženja trenera CEFE u BiH i trajat će do 07.10.2022. godine, a pravo učešća imaju sve nezaposlene žene koje se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona – Biro Visoko, a koje planiraju da pokrenu vlastiti biznis na području grada Visoko.

Tim povodom, šefica Biroa rada Visoko, Lamija Čehajić izrazila je zadovoljstvo odzivom potencijalnih učesnica Programa podrške, obzirom na činjenicu da više od polovine evidentiranih nezaposlenih lica u Visokom čine upravo žene.

 

EU4BusinessRecovery podržava Bosnu i Hercegovinu u ublažavanju negativnih ekonomskih efekata uzrokovanih pandemijom COVID-19. Projekat pomaže MMSP, poljoprivredno-prehrambene i turističke djelatnike da nastave svoje poslovanje i sačuvaju radna mjesta; podržava poduzetnike, mlade i druge ugrožene grupe da osnuju vlastiti biznis.

Kao rezultat ovog projekta biće sačuvano više od 1.000 radnih mjesta ugroženih pandemijom i biće otvoreno najmanje 100 novih radnih mjesta. EU4Business Recovery projekat je vrijedan 13,7 miliona eura i zajednički ga sufinansiraju Evropska unija i Savezna Republika Njemačka. Projekat implementiraju GIZ, UNDP i ILO.

Za više informacija posjetite www.eu4business.ba.

 


JAVNI POZIV: Program podrške poduzetništvu na području grada Visoko

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Visoko poziva sve zainteresovane nezaposlene žene, koje planiraju pokrenuti poslovnu djelatnost da se prijave za učešće u
Programu podrške poduzetništu na području Grada Visoko!

 

     Uvodne informacije 

Projekat „Visoko – Brend poduzetništva“ realizuje se u okviru projekta “COVID-19  Investment Response” - EU4Business Recovery koji finansiraju Evropska Unija i vlada Savezne Republike Njemačke, a realizuju GIZ, MOR i UNDP. Cilj ovog projekta je poboljšanje lokalne privrede kroz novu generaciju poduzetnika koji spajaju tradiciju i inovativnost u profitabilne poslove i bolje uslove rada za sve.

     Ko se može prijaviti?

Na Javni poziv se mogu prijaviti sve žene sa evidencije nezaposlenih  JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona – Biro rada Visoko, a koje planiraju pokrenuti biznis na području grada Visoko.
Dodatne informacije
o ovom Javnom pozivu mogu se dobiti putem e-maila: info@cefebih.org i
e-salter@visoko.gov.ba , te na brojeve telefona: 065/865-444 i 032/732-546.

     Kada i kako se prijaviti?

Prijave    se    mogu    podnijeti  od 19.9. do 7.10.2022. godine, popunjavanjem Aplikacionog formulara koji je dostupan na ovom linku.
Popunjen formular je moguće predati:

 • Popunjavanjem online obrasca na ovom linku,
 • Elektronski na adresu prijave@cefebih.org, ili
 • Poštom ili lično na adresu: Odsjek za privredu i ekonomski razvoj, Alije Izetbegovića 12 A, Visoko.

     Šta prijavljeni učesnici mogu da očekuju?

Kroz Program  podrške učesnike očekuje:

 • Višednevna obuka o razvoju poslovnog modela prema IYB metodologiji (oktobar 2022),
 •  Podrška u oblasti poslovnog planiranja,
 • Bespovratna finansijska sredstva u iznosu do 8.750 KM za realizaciju najbolje ocijenjenih biznis planova,
 • Poslovno mentorstvo u prvoj  godini poslovanja i umrežavanje sa srodnim  poduzetnicima,
 • Podrška kroz uspostavljen Help desk sistem.

 

EU4BusinessRecovery podržava Bosnu i Hercegovinu u ublažavanju negativnih ekonomskih efekata uzrokovanih pandemijom COVID-19. Projekat pomaže MMSP, poljoprivredno-prehrambene i turističke djelatnike da nastave svoje poslovanje i sačuvaju radna mjesta; podržava poduzetnike, mlade i druge ugrožene grupe da osnuju vlastiti biznis.
Kao rezultat ovog projekta biće sačuvano više od 1.000 radnih mjesta ugroženih pandemijom i biće otvoreno najmanje
100 novih radnih mjesta.

EU4Business Recovery projekat je vrijedan 13,7 miliona eura i zajednički ga sufinansiraju Evropska unija i Savezna Republika Njemačka. Projekat implementiraju GIZ, UNDP i ILO. Za više informacija posjetite www.eu4business.ba.

 

Puni tekst Javnog poziva preuzmite OVDJE

Obrazac za prijavu preuzmite OVDJE.


Javni poziv: POKRENI SVOJ KREATIVNI ILI ICT BIZNIS

✓ Profesionalac ste u oblasti razvoja softvera, dizajna, fotografije, grafike, animacija ili filma, mode
ili srodnih područja?
✓ Željeli biste svoje vještine i iskustvo iz oblasti kreativnih industrija i informaciono komunikacijskih
tehnologija primijeniti na rješenja u različitim industrijama: od poljoprivrede, metalne, drvne,
tekstilne industrije do pametnih gradova?

Nudimo vam podršku u pretvaranju vaše inovacije, proizvoda,

usluge ili koncepta u održiv biznis!

Uvodne informacije

 

Kada i kako se prijaviti?

Projekat  “LEADER:  aktivacija lokalne ekonomije – razvoj kroz oporavak poduzetništva“ se realizuje u okviru projekta EU4BusinessRecovery koji finansiraju Evropska unija i Savezna Republika Njemačka, a zajednički realizuju Međunarodna organizacija rada (MOR), Društvo za međunarodnu saradnju (GIZ) i Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Projektom LEADER nastoji se unaprijediti nivo poduzetničkog angažmana u Kantonu Sarajevo, sa posebnim fokusom na visoko profitne biznise u oblastima ICT i kreativnih industrija.

  Prijave se mogu podnijeti  od 14.09. do 06.10.2022. godine, putem online prijavnog obrasca dostupnog na ovom linku.

Nepotpune i neblagovremeno podnesene aplikacije neće biti uzimane u obzir.

Više informacija o projektu i postupku prijave možete dobiti na online info-događajima:

 •  23.09.2022, 14.30 sati (link za prisustvo), i
 •   01.10.2022, 13.00 sati (link za prisustvo).

Ko se može prijaviti?

 

Šta prijavljeni učesnici mogu da očekuju?

Ciljna grupa ovog poziva su osobe sa mjestom prebivališta u Kantonu Sarajevo a koje pripadaju jednoj od narednih kategorija:

 1. Nezaposlene osobe registrovane na evidenciji JU Služba za zapošljavanje KS.
 2. Mladi (osobe mlađe od 35 godina).
 3. Žene.

Dodatne informacije o ovom Javnom pozivu mogu se dobiti putem e-maila: prijave@cefebih.org.

  Projekat obuhvata sljedeće oblike podrške:

 • Poduzetničku obuku prema ILO SIYB metodologiji ,
 •  Mentorsku podršku u izradi poslovnog plana,
 •  Bespovratna finansijska sredstva u iznosu do 8.750 KM po biznisu (za pozitivno ocijenjene biznis planove),
 •  Poslovno mentorstvo u prvoj godini   poslovanja,
 •  Mentorstvo iz oblasti ICT i kreativnih industrija,
 •  Umrežavanje  s  drugim poduzetnicima.

Javni poziv se objavljuje u okviru projekta EU4BusinessRecovery koji podržava Bosnu i Hercegovinu u ublažavanju negativnih ekonomskih efekata uzrokovanih pandemijom COVID-19. Projekat pomaže MMSP, poljoprivredno-prehrambene i turističke djelatnike da nastave svoje poslovanje i sačuvaju radna mjesta; podržava poduzetnike, mlade i druge ugrožene grupe da osnuju vlastiti biznis. Kao rezultat ovog projekta biće sačuvano više od 1.000 radnih mjesta ugroženih pandemijom i biće otvoreno najmanje 100 novih radnih mjesta. EU4BusinessRecovery projekat je vrijedan 13,7 miliona eura i zajednički ga sufinansiraju Evropska unija i Savezna Republika Njemačka. Projekat implementiraju GIZ, UNDP i ILO.

Za više informacija posjetite www.eu4business.ba.

 

Javni poziv preuzmite OVDJE


Projektni asistent/Administrativni službenik (1 izvršilac)

CEFE BiH za potrebe realizacije projekata podrške poduzetništvu i samozapošljavanju raspisuje oglas za angažman Projektnog asistenta/Administrativnog službenika.

Lokacija rada:

☐ Sarajevo, te po potrebi u lokalnim zajednicama unutar Bosne i Hercegovine u kojima CEFE BiH implementira projekte

Zadaci i odgovornosti:

Osnovne odgovornosti Projektnog asistenta/ Administrativnog službenika su pružanje tehničke podrške za pravovremenu, kvalitetnu i uspješnu realizaciju projektnih aktivnosti, u skladu sa za to razvijenim projektnim prijedlozima i planovima, što uključuje:

☐  tehničku podršku u planiranju, pripremi i realizaciji projektnih aktivnosti, a posebno učešće u organizaciji i realizaciji treninga/obuka i drugih planiranih događaja i sastanaka;

☐  praćenje realizacije projektnih aktivnosti u saradnji sa drugim osobljem projekta, kao i izvještavanje o istim; 

☐  komunikaciju sa korisnicima projektnih aktivnosti;

☐  korespondenciju vezanu za realizaciju projektnih aktivnosti sa partnerima i drugim akterima u toj oblasti; 

☐  pripremu i distribuciju saopćenja za medije o planiranim i održanim aktivnostima;

☐  drugi poslovi po nalogu neposrednog rukovodioca, a u skladu sa propisanim zakonskim aktima. 

Opšti i specifični uslovi:

☐  Najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;

☐  Aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu;

☐  Napredno korištenje MS Office alata;

☐  Vozačka dozvola B kategorije, aktivan vozač (prednost posjedovanje vlastitog automobila);

☐ Izražene organizacijske vještine;

☐  Izražene vještine planiranja, upravljanja i komunikacijske vještine.

Način prijave:

Zainteresovani kandidati za poziciju Projektnog asistenta/ Administrativnog službenika mogu se prijaviti isključivo slanjem prijave na email adresu info@cefebih.org, sa naznakom „PRIJAVA NA OGLAS ZA PROJEKTNOG ASISTENTA/ ADMINISTRATIVNOG SLUŽBENIKA”. Uz prijavu je potrebno priložiti sledeću dokumentaciju:

☐  CV sa referencama o prethodnom radnom iskustvu/angažmanu;

☐  Pismo interesa;

☐  Dokazi za ispunjavanje uslova iz oglasa (npr. potvrde, certifikati, pisma preporuke i sl.).

Prijave je potrebno dostaviti najkasnije do 29.08.2022. godine do 16:00.

Najbolje rangirani kandidati biće pozvani na intervju po zatvaranju oglasa.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.


Uspostavljeno Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Visoko

Na današnoj svečanoj sjednici, a u okviru projekta “COVID-19 Investment Response” - EU4Business Recovery, uspostavljeno je Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Visoko. Potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju i saradnji Lokalnom partnerstvu pristupili su Grad Visoko, JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona – Biro rada Visoko, JU MSŠ „Hazim Šabanović“ Visoko, E-konto d.o.o. Visoko i Udruženje trenera CEFE u BiH.

Događaj je bio prilika i za najavu aktivnosti Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Visoko na implementaciji projekta “Visoko Brand of Entrepreneurship - Tradition Innovated”. Cilj projekta je poboljšanje lokalne privrede kroz novu generaciju poduzetnika koji spajaju tradiciju i inovativnost u profitabilne poslove i bolje uslove rada za sve. 

Glavna ciljna grupa projekta će biti 60 nezaposlenih osoba sa područja Grada Visoko, od čega će njih 20 biti finansijski podržano, a posebna pažnja biće usmjerena na nezaposlene žene i mlade.

Šefica odjeljenja za privredu Grada Visoko, Suada Koljenović, istakla je da je za lokalnu zajednicu od izuzetnog značaja učešće u ovom projektu, te da je projekat usklađen i sa strateškim dokumentima Grada u oblastima razvoja privrede i zapošljavanja.

 

EU4BusinessRecovery podržava Bosnu i Hercegovinu u ublažavanju negativnih ekonomskih efekata uzrokovanih pandemijom COVID-19. Projekat pomaže MMSP, poljoprivredno-prehrambene i turističke djelatnike da nastave svoje poslovanje i sačuvaju radna mjesta; podržava poduzetnike, mlade i druge ugrožene grupe da osnuju vlastiti biznis.
Kao rezultat ovog projekta biće sačuvano više od 1.000 radnih mjesta ugroženih pandemijom i biće otvoreno najmanje 100 novih radnih mjesta. EU4Business Recovery projekat je vrijedan 13,7 miliona eura i zajednički ga sufinansiraju Evropska unija i Savezna Republika Njemačka. Projekat implementiraju GIZ, UNDP i ILO.
Za više informacija posjetite www.eu4business.ba.

 


Javni poziv za učešće u Programu podrške poduzetništvu u Lukavcu

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Lukavac poziva sve zainteresovane nezaposlene osobe, prioritetno nezapolene mlade i nezaposlene žene, koje planiraju pokrenuti poslovnu djelatnost da se prijave za učešće u Programu podrške poduzetništu na području grada Lukavac!

 

UVODNE INFORMACIJE 

Projekat “3P – Partnerstvo, Posao, Preduzetništvo” realizuje se u okviru programa “Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II (LEP II)“ koji finansira Evropska unija, a realizuje Međunarodna organizacija rada (MOR) u BiH.

Ovaj Projekat ima za cilj unaprijeđenje poslovnog i preduzetničkog ekosistema Grada Lukavca, sinergijom aktera na tržištu rada.

 

KO SE MOŽE PRIJAVITI?

Na Javni poziv se mogu prijaviti osobe sa evidencije nezaposlenih JU Služba za zapošljavanje Kantona Tuzla – Biro Lukavac, a koje planiraju pokrenuti biznis na području Grada Lukavac.

Pri izboru učesnika prednost će imati nezaposlene žene i mladi.

Dodatne informacije po ovom Javnom pozivu mogu se dobiti na email: prijave@cefebih.org i sena.tahirovic@lukavac.ba ili na brojeve telefona: 035/366-722 i 061/206-128.

 

KADA I KAKO SE PRIJAVITI?

Prijave se mogu podnijeti do 05.09. 2022. godine, popunjavanjem Aplikacionog formulara koji je dostupan na ovom linku.

Popunjen formular je moguće predati:

–            Popunjavanjem online obrasca na ovom linku,

–            Elektronski na adresu:  prijave@cefebih.org, ili

–            Poštom ili lično na adresu: Grad Lukavac, Trg Slobode broj 1, 75300 Lukavac.

 

ŠTA PRIJAVLJENI UČESNICI MOGU DA OČEKUJU?

Kroz Program podrške učesnike očekuju:

-             Više dnevna obuka o razvoju poslovnog modela prema SIYB metodologiji (septembar 2022.),

-             Podrška u oblasti poslovnog planiranja,

-             Bespovratna finansijska sredstva u iznosu od 6.000KM za realizaciju najbolje ocjenjenih biznis planova,

-             Poslovno mentorstvo u prvoj godini poslovanja i umrežavanje sa srodnim preduzetnicima.

Učešće u Projektu je besplatno za sve učesnike, odnosno krajnje korisnike.

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Lukavac je jedno od 20 uspostavljenih u zemlji u okviru projekta “Podrška Evropske unijelokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II” (LEP II), kojeg Evropska unija finansira s 4 miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO). Ovaj projekat ima za cilj da doprinese poboljšanju prilika zapošljavanja u lokalnim zajednicama dajući podršku razvoju lokalnih partnerstava zazapošljavanja kao partnerski uspostavljenih mehanizama za tržište rada koji osiguravaju pristup formalnom zapošljavanju na lokalnom nivou. Za više informacija o projektu LEP II, posjetitewww.partnerstvo.ba i kanale društvenih mreža (Instagram, Facebook, Twitter i YouTube).

 

JAVNI POZIV PREUZMITE OVDJE.