PONOVLJENI ČETVRTI JAVNI POZIV za učešće u Programu podrške poduzetništvu u Lukavcu

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Lukavac poziva sve zainteresovane nezaposlene osobe, prioritetno nezapolene mlade i nezaposlene žene, koje planiraju pokrenuti poslovnu djelatnost da se prijave za učešće u Programu podrške poduzetništu na području grada Lukavac!

Uvodne informacije 

Projekat “3P – Partnerstvo, Posao, Preduzetništvo” realizuje se u okviru programa“ realizuje se u okviru programa Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II (LEP II)“ koji finansira Evropska unija, a realizuje Međunarodna organizacija rada (MOR) u BiH.
Ovaj Projekat ima za cilj unaprijeđenje poslovnog i preduzetničkog ekosistema Grada Lukavca, sinergijom aktera na tržištu rada.

Ko se može prijaviti?

Na Javni poziv se mogu prijaviti osobe sa evidencije nezaposlenih JU Služba za zapošljavanje Kantona Tuzla – Biro Lukavac, a koje planiraju pokrenuti biznis na području Grada Lukavac.
Pri izboru učesnika prednost će imati nezaposlene žene i mladi.

Dodatne informacije po ovom Javnom pozivu mogu se dobiti na email: prijave@cefebih.org i sena.tahirovic@lukavac.baili na brojeve telefona: 035/366-722 i 061/206-128.

Kada i kako se prijaviti?

Prijave se mogu podnijeti do 29.05.2024. godine, popunjavanjem Aplikacionog formulara koji je dostupan na ovom linku.
Popunjen formular je moguće predati:
Popunjavanjem online obrasca na ovom linku,
– Elektronski na adresu: prijave@cefebih.org, ili
Poštom ili lično na adresu: Grad Lukavac, Trg Slobode broj 1, 75300 Lukavac.

Šta prijavljeni učesnici mogu da očekuju?

Kroz Program podrške učesnike očekuju:
- Višednevna obuka o razvoju poslovnog modela prema SIYB metodologiji,
- Podrška u oblasti poslovnog planiranja,
- Bespovratna finansijska sredstva u iznosu od 6.000KM za realizaciju najbolje ocjenjenih biznis planova,
- Poslovno mentorstvo u prvoj godini poslovanja i umrežavanje sa srodnim preduzetnicima.

Učešće u Projektu je besplatno za sve učesnike, odnosno krajnje korisnike.

 

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Lukavac je jedno od 20 uspostavljenih u zemlji u okviru projekta “Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II” (LEP II), kojeg Evropska unija finansira s 4 miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO). Ovaj projekat ima za cilj da doprinese poboljšanju prilika zapošljavanja u lokalnim zajednicama dajući podršku razvoju lokalnih partnerstava zazapošljavanja kao partnerski uspostavljenih mehanizama za tržište rada koji osiguravaju pristup formalnom zapošljavanju na lokalnom nivou. Za više informacija o projektu LEP II, posjetitewww.partnerstvo.ba i kanale društvenih mreža (Instagram, Facebook, Twitter i YouTube).

Javni poziv za učešće u Programu podrške poduzetništvu kroz razvoj poslovnih ideja u Tuzli

Uvodne informacije

Projekat „Partnerski pristup lokalnom razvoju Tuzla“ se realizuje u okviru programa „Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – faza II (LEPII) koji finansira Evropska unija, a realizuje Međunarodna Organizacija rada (ILO) u BiH. Cilj projekta je unapređenje efektivnosti, efikasnost i umrežavanje ključnih aktera na tržištu rada,te omogućavanje djelotvornijeg zadovoljenja potreba poslodavaca i nezaposlenih lica.

Ko se može prijaviti?

Na Javni poziv se mogu prijaviti sve nezaposlene osobe sa prijavljenim mjestom prebivališta na području grada Tuzle i koje se nalaze na evidenciji Biroa za zapošljavanje Tuzla, te koje imaju poslovnu ideju i žele pokrenuti sopstveni biznis. Pri izboru učesnika prednost će imati nezaposleni mladi, te nezaposlene žene.

Dodatne informacije po ovom Javnom pozivu mogu se dobiti putem e-maila: jusufz@tuzla.ba i dijanad@tuzla.ba ili na tel. broj 035 307 380.

Kada i kako se prijaviti?

Prijave na ovaj Javni poziv se mogu podnijeti do 22. maja 2024. godine. Prijave se podnose popunjavanjem prijavnog obrasca koji je u prilogu ovog Javnog poziva.

Popunjen Prijavni obrazac može se predati:

  • elektronski na adresu jusufz@tuzla.ba,
  • lično na protokol Grada Tuzle (Šalter sala),
  • poštom na adresu: Grad Tuzla, Služba za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu, ulica ZAVNOBIH-a br. 11.
  • Prijave se mogu izvršiti i online na ovom linku.

Šta prijavljeni učesnici mogu da očekuju?

Kroz Program podrške učesnike očekuju:

  • Višednevna obuka u razvoju poslovnog modela prema SIYB metodologiji,
  • Podrška u oblasti poslovnog planiranja,
  • Mentorstvo relevantno za konkretan poduzetnički poduhvat,
  • Bespovratna finansijska sredstva u iznosu do 6.000,00 KM po biznisu (za 5 najbolje ocjenjenih biznis planova),
  • Poslovno mentorstvo nakon registracije biznisa.

 

ILO-III Javni poziv -poduzetničke ideje -SIYB-april 2024

Prijavni obrazac

 

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Tuzla je jedno od 20 uspostavljenih u zemlji u okviru projekta “Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II” (LEP II), kojeg Evropska unija finansira sa 6 miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO). Ovaj projekat ima za cilj da doprinese poboljšanju prilika zapošljavanja u lokalnim zajednicama dajući podršku razvoju lokalnih partnerstava za zapošljavanje kao partnerski uspostavljenih mehanizama za tržište rada koji osiguravaju pristup formalnom zapošljavanju na lokalnom nivou. Za više informacija o projektu LEP II, posjetite www.partnerstvo.ba i kanale društvenih mreža (Instagram, Facebook, Twitter i YouTube).


Misija i vizija

Misija

Misija Udruženja trenera CEFE u Bosni i Hercegovini jeste podržati razvoj ljudskih kapaciteta, posebno u oblasti preduzetničkih kompetencija, te time doprinijeti ekonomskom i društvenom napretku Bosne i Hercegovine.

 

Vizija

Društvo koje probleme i potrebe prepoznaje kao priliku za akciju i razvoj.

 

Glavni ciljevi i strategije za postizanje ciljeva, u skladu sa Statutom:

 • Podsticanje i unapređenje preduzetništva u BiH kroz poboljšanje kvaliteta obuke preduzetnika i članova udruženja s ciljem razvoja preduzetništva i stvaranja uslova za otvaranje novih radnih mjesta te ekonomski i društveni razvoj Bosne i Hercegovine.
 • Pokretanje inicijativa za određivanje optimalnih uslova za razvoj preduzetništva i pružanje obuka iz oblasti preduzetništva putem zakonskih regulativa.
 • Podsticanje i koordinacija aktivnosti za uspostavljanje i unapređenje međusobne poslovne saradnje članova udruženja radi efikasnije obuke preduzetnika.
 • Stvaranje uslova za zajedničko zastupanje članova Udruženja prema domaćim i stranim partnerima radi povoljnijeg nabavke opreme za održavanje obuka i za rad nevladinih organizacija.
 • Saradnja sa drugim srodnim udruženjima u zemlji i inostranstvu.
 • Pružanje pravne, logističke i druge podrške svojim članovima.
 • Organizacija i održavanje seminara.
 • Izdavanje knjiga, brošura, letaka i drugih publikacija.

Udruženje trenera CEFE-a u Bosni i Hercegovini vrednuje:

 • Inovativnost: Podstičemo inovativne pristupe u obuci i podržavamo kreativne ideje koje doprinose razvoju preduzetništva.
 • Partnerstvo: Težimo uspostavljanju dugoročnih partnerstava sa relevantnim akterima kako bismo ostvarili zajedničke ciljeve i maksimalno iskoristili resurse.
 • Integritet: Posvećeni smo visokim standardima integriteta u svim našim aktivnostima, od transparentnosti u radu do poštovanja etičkih principa.
 • Kontinuirano učenje: Promovišemo kulturu kontinuiranog učenja i profesionalnog razvoja kako bismo osigurali da naši članovi budu u toku sa najnovijim trendovima i praksama u oblasti preduzetništva.
 • Društvena odgovornost: Prepoznajemo važnost društvene odgovornosti i aktivno doprinosimo unapređenju zajednice kroz svoje aktivnosti i projekte.

 


POZIV ZA MLADE za učešće u višednevnoj poduzetničkoj radionici u kulturnim i kreativnim industrijama (KKI)

Projekat „Osnaživanje mladih u sektoru KKI kroz obrazovanje i poduzetništvo" podržan je od strane Američke ambasade u Bosni i Hercegovini.

Projekat ima za cilj iskoristiti kreativni potencijal mladih pojedinaca, istovremeno im pružajući alate i znanje potrebno za uspjeh u sektoru kreativnih i kulturnih industrija.

Ko se može prijaviti?

Na Javni poziv se mogu prijaviti mladi od 18 do 28 godina starosti, sa BiH državljanstvom, a koji su zainteresovani za sektor kulturnih i kreativnih industrija.

Dodatne informacije o ovom Pozivu mogu se dobiti putem e-maila: prijave@cefebih.org.

Kada i kako se prijaviti?

Prijave se mogu podnijeti do 20.05.2024. godine do 17:00 sati, popunjavanjem online prijavnog obrasca na ovom linku.

Šta prijavljeni učesnici mogu da očekuju?

Kroz poduzetničku radionicu učesnike očekuju:

- Besplatne interaktivne višednevne radionice za razvoj poduzetničkih vještina u periodu od 07.06. do 14.06.2024. godine u Hotelu Ada u Blagaju,
- Podrška u oblasti poslovnog planiranja,
- Mentorstvo od strane uspješnih i prepoznatljivih biznis mentora,
- Prilika za povezivanje sa drugim mladim ljudima sa sličnim interesovanjima.

 

Objavljivanje ovog Poziva je finansirano grantom Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država (Department of State).  Mišljenja, nalazi i zaključci koji su ovdje navedeni pripadaju autorima i ne odražavaju nužno mišljenja, nalaze i zaključke Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država.


„Poduzetnička sinergija“ inspirisala i povezala poduzetnike sa područja općine Novi Grad Sarajevo

Prethodnog vikenda, u prelijepom ambijentu hotela „Monti“ na Igmanu, poduzetnici sa područja općine Novi Grad Sarajevo imali su priliku za umrežavanje i razvoj vještina tokom dvodnevnog seta radionica „Poduzetnička sinergija“.

Ove radionice organizovane su okviru projekta Lokalno partnerstvo za aktivaciju i integraciju nezaposlenih na tržište rada koga provodi Općina Novi Grad Sarajevo, kao nosilac Projekta u saradnji sa partnerskim institucijama i organizacijama iz Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Novi Grad Sarajevo. Ovaj projekat finansijski podržava Evropska unija, a realizuje Međunarodna organizacija rada (MOR), u okviru projekta “Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II (LEP II)”.

Inicijator i organizator događaja, Udruženje trenera CEFE BiH nastojalo je kroz niz interaktivnih radionica i prezentacija, ponuditi poduzetnicima korisne i praktične alate i smjernice iz oblasti marketinga, finansija i bankarskih usluga, kao i osnova fotografije i vještina javnog nastupa i drugih vještina potrebnih za samousavršavanje i unaprjeđenje poslovanja. Sve ove radionice za cilj su imale poboljšanje vještina i znanja sudionika o dostupnim P2P (peer to peer) uslugama i proizvodima, kao i vanjskim poslovnim uslugama.  

Radionice su pored spoljnih eksperata vodili i neki od podržanih poduzetnika i to:

 • Lajla Ćesko, vlasnica Agencije za promociju „THE VOICE“ – Radionica: Govor koji ostavlja trag - Tajne sigurnog javnog nastupa;
 • Maja Čvoro, vlasnica Psihoterapeutskog savjetovališta „HOLOS“ – Radionica: Moć svjesnosti - vaša prva firma ste vi;
 • Dennis de Silva, vlasnik frizerskih salona i proizvođač preparata za njegu kose „Denny d’ Silva - Hair Care“ – Radionica: Stvaranjem navika i discipline do većih ciljeva i boljeg poduzetništva;
 • Maja Topčagić, vlasnica fotografkog studija “MAJA TOPCAGIC” – Radionica: Osnovi fotografije;
 • Alem Husejnović, vlasnik marketinške agencije “Biznis Market” – Radionica: Marketing za startape.

Podržanim poduzetnicima je na ovaj način pružena prilika da podijele i predstave svoja znanja, vještine, te proizvode i usluge drugim učesnicim, kao i da se dodatno umreže i povežu.  

Povratne informacije učesnika bile su izuzetno pozitivne, te su naglasili da im je učešće u ovim radionicama bilo korisno i inspirativno.

 

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Novi Grad Sarajevo jedno je od 20 uspostavljenih u zemlji u okviru projekta “Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II” (LEP II), koji Evropska unija finansira s 4 miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO). Ovaj projekat ima za cilj da doprinese poboljšanju prilika za zapošljavanje u lokalnim zajednicama, dajući podršku razvoju lokalnih partnerstava za zapošljavanje kao partnerski uspostavljenih mehanizama za tržište rada koji osiguravaju pristup formalnom zapošljavanju na lokalnom nivou. Za više informacija o projektu LEP II, posjetite www.partnerstvo.ba i kanale društvenih mreža (Instagram, Facebook, Twitter i YouTube).


#MadeinBiH: Tanfar Dizajn ispunjava sve vaše želje uređenja enterijera

"Kao roditelji četvoro mališana imali smo potrebu da udovoljimo njihovim željama u pogledu kreveta, ormara, prostora za igru i tako je počeo naš put u svijet interijera....", svoju priču započinje poduzetnica Nataša Tandir, koja je pokrenula obrt Tanfar Dizajn. 

Tanfar Dizajn je  porodični biznis,  nastao iz hobija i bavi se uređenjem enterijera i opremanjem stambenog ili kancelarijskog prostora. Fokus Tanfar Dizajna je na pružanju usluga dizajna i izradi modernog pločastog namještaja rađenog po mjeri i želji klijenata.

Pogledajte priču o Tanfar Dizajnu

-----------------------------------------------

Snimanje uspješnih priča poduzetnika je podržano od strane Međunarodne organizacije rada u BiH i Evropske unije u Bosni i Hercegovini kroz projekat EU4BusinessRecovery koji podržava Bosnu i Hercegovinu u ublažavanju negativnih ekonomskih efekata uzrokovanih pandemijom COVID-19. Projekat pomaže MMSP, poljoprivredno-prehrambene i turističke djelatnike da nastave svoje poslovanje i sačuvaju radna mjesta; podržava poduzetnike, mlade i druge ugrožene grupe da osnuju vlastiti biznis. Kao rezultat ovog projekta biće sačuvano više od 1.000 radnih mjesta ugroženih pandemijom i biće otvoreno najmanje 100 novih radnih mjesta. EU4BusinessRecovery projekat je vrijedan 13,7 miliona eura i zajednički ga sufinansiraju Evropska unija i Savezna Republika Njemačka.

Projekat implementiraju GIZ, UNDP i ILO.

Za više informacija posjetite www.eu4business.ba


#MadeinBiH: Kenan Hadžić svoj hobi pretvorio je u firmu Slideograph

“Nekada moj hobi sada je prerastao u firmu Slideograph” - započinje svoju priču Kenan Hadžić, mladi preduzetnik iz Sarajeva.

Slideograph je firma koja pruža usluge dizajna prezentacija, te omogućava svojim kupcima da se predstave na bolji i profesionalniji način i tako riješe različite probleme sa kojima se susreću.

- Osvajanje više kupaca sa boljim i ljepšim prodajnim prezentacijama;

- Veća pažnja učenika tokom predavanja;

- Vizuelno privlačniji kursevi;

- Uspješnije pitchiranje svojih ideja…

 

Pogledajte Kenanovu priču  

-----------------------------------------------

Snimanje uspješnih priča poduzetnika je podržano od strane Međunarodne organizacije rada u BiH i Evropske unije u Bosni i Hercegovini kroz projekat EU4BusinessRecovery koji podržava Bosnu i Hercegovinu u ublažavanju negativnih ekonomskih efekata uzrokovanih pandemijom COVID-19. Projekat pomaže MMSP, poljoprivredno-prehrambene i turističke djelatnike da nastave svoje poslovanje i sačuvaju radna mjesta; podržava poduzetnike, mlade i druge ugrožene grupe da osnuju vlastiti biznis. Kao rezultat ovog projekta biće sačuvano više od 1.000 radnih mjesta ugroženih pandemijom i biće otvoreno najmanje 100 novih radnih mjesta. EU4BusinessRecovery projekat je vrijedan 13,7 miliona eura i zajednički ga sufinansiraju Evropska unija i Savezna Republika Njemačka.

Projekat implementiraju GIZ, UNDP i ILO.

Za više informacija posjetite www.eu4business.ba


#madeinBiH: Elma Semić brine o vidu svojih sugrađana

Sa višegodišnjim iskustvom Elma Semić već dobro poznaje optičarski posao, a u razvoj stručnih znanja uložila je mnogo vremena i truda i kroz razne edukacije dobila zvanje naočalnog majstora optike i optometrije. Njena vizija oduvijek je bila da ne prodaje naočale, već da svojim klijentima bude saveznik u očuvanju vida, a kroz svoju Specijalističku optičarku radnju ES Optic danas to i ostvaruje.

Od kada sam u ovom poslu želja mi je bila da imam vlastitu optičarku radnju i da budem dio poduzetničkog svijeta. Do sada nisam osjećala da je pravi trenutak za to, već sam ulagala u znanje i sticala iskustvo iz oblasti optike. Međutim, nakon prijave na Program podrške poduzetništvu u Visokom i završene poduzetničke obuke rekla sam sebi: „Sad ili nikad“ i tako je sve počelo. Volim svoj posao i ništa mi nije teško, jednostavno sam se pronašla u ovome.

Svoju priču Elma živi srčano i iskreno što se svakako može primjetiti i na njenim društvenim mrežama gdje svakodnevno objavljuje zanimljivosti i novitete iz svoje optike.

Najviše me raduje činjenica što mogu pomoći svojim klijentima i pružiti im kvalitetnu uslugu na licu mjesta. Otkako radim u svome obrtu, moj radni dan često traje duže od 8 sati i nastojim da dajem svoj maksimum u svom poslu. Naročito me motiviše situacija kada moji klijenti dožive da prvi put stave naočale i kažu mi: „Ja tek sad vidim“.

Za razliku od prijašnjih poslova, poduzetništvo donosi nova iskustva, ali i izazove. Međutim, kao što treba slaviti uspjehe, tako treba slaviti iskustva koja nam donose nove lekcije koje smo doživjeli kroz izazove i neuspjehe.

Gledajući iz ove pozicije mogu reći da je svaka prepreka imala smisla i da mi je donijela novo, korisno iskustvo. Poduzetništvo doprinosi ličnom razvoju, gdje postajemo snalažljiviji, ekonomičniji, strpljiviji i bolji ljudi.

Nakon kratkog perioda u poduzetnišvu Elma se dobro snalazi i nada se da će se posao dobro razvijati, te da će nakon izvjesnog perioda biti u mogućnosti da zaposli novog radnika u svoj tim. Posebno je zahvalna na iskustvima i znanjima koje je stekla kroz učešće na Programu podrške poduzetništvu na području grada Visoko koji je realizovan uz podršku projekta EU4BusinessRecovery i Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Visoko.

Obuka koju sam prošla me itekako spremila na izazove na koje sam nailazila, prolazili smo kroz razne simulacije događaja koji bi nas potencijalno mogli dočekati u poduzetništvu. Sva ta nova znanja naviru kada se nalazim pred novim izazovima i onda sama sebe iznenadim kako reagujem na izvjesne situacije.

Za nove poduzetnike bi imala savjet da se odvaže i da krenu hrabro ka razvoju svoje poduzetničke ideje.

Ukoliko volite to što radite i spremni ste da radite na sebi onda će vaša ideja i uspjeti.


#MadeinBiH: Tarik Hodžić inspiriran zdravim pokretom pokrenuo Centar "Medicare"

Nakon završenog fakulteta zdravstvenih studija i višegodišnjeg sticanja iskustva u fizioterapiji, mladi poduzetnik iz Visokog Tarik Hodžić, odlučuje se na otvaranje Centra za njegu i održavanje tijela „Medicare“.

Ideja se javila tokom pandemije COVID-19 virusa, kada smo svi imali više slobodnog vremena za razmišljanje i posmatranje dešavanja oko nas. Životni stilovi, nedovoljno fizičke aktivnosti i nepravilna postura doprinose razvoju zdravstvenih problema kod osoba različite životne dobi. Sa druge strane, obzirom da je Visoko sve više postaje turistički centar, smatrao sam da je sve to dobra podloga za izgradnju mog planiranog poslovnog poduhvata., ispričao nam je Tarik.

Svjestan da sama stručna znanja nisu dovoljna za pokretanje i vođenje biznisa Tarik se prijavljuje na Program podrške poduzetništvu na području grada Visoko koji je realizovan u okviru projekta EU4BusinessRecovery,  a uz podršku Evropske unije i Međunarodne organizacije rada

Tokom obuke, shvatio sam da zapravo jako malo znam o poduzetništvu i vođenju biznisa, tako da sam iskoristio svaku situaciju da naučim nešto novo što će mi kasnije koristiti u praksi. Treneri i mentori su zaista bili sjajni, te su na svaki naš upit i problem blagovremeno odgovarali. Proces koji smo prošli osnažio me i kao čovjeka i kao poduzetnika, stekao sam nova poznanstva i naučio mnogo., ističe Tarik značaj stručne i tehničke podrške Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Visoko.

„Medicare“ je mjesto gdje dolaze ljudi svih životnih dobi, koji brinu o svome zdravlju i kvalitetu života. Rezultati rada se često tek vide nakon dužeg i upornog rada sa pacijentima i zato je bitno strpljenje sa obje strane.

Moj posao se zasniva na tome da osim usluge fizioterapije, svojim klijentima pružam mjesto gdje se osjećaju ugodno, prijatno i opušteno, jer su to veoma važne pretpostavke za uspješnu terapiju. Osim stručne njege i savjeta, trudim se da su lijepa riječ i prijatan odnos uvijek prisutni.

Za Tarika posebno primamljiva strana poduzetništva je ta što vam ne dopušta da budete u zoni komfora i stalno vas iskušava sa novim izazovima. Različite situaciju sa kojima se susreće kroz posao koji radi doživljava kao važne lekcije koje proširuju njegovo iskustvo i znanje.


Promovisano novih 30 poduzetnika podržanih kroz projekat „Visoko – Brend poduzetništva“

U ponedjeljak, 9. oktobra u KC „Altindağ“ održana je promocija dostignuća projekta “Visoko – Brend poduzetništva“, koji se implementira kroz projekat “COVID-19 Investment Response” - EU4Business Recovery i koji finansiraju Evropska unija i vlada Savezne Republike Njemačke, a implementiraju GIZ, MOR i UNDP.

Posjetioci, a među njima gradonačelnik Mirza Ganić, predsjednica Privredne komore ZDK Diana Babić, kao i predstavnici drugih partnerskih institucija Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Visoko su imali priliku da se upoznaju sa proizvodima i promotivnim materijalima poduzetnika koji su registrovali svoje biznise kroz ovaj projekat.

Dan je bio ispunjem poduzetničkim duhom pa su prisutni prisustvovali i panel diskusiji na temu Iskustva i naučene lekcije kroz projekte integrisane podrške poduzetništvu“. Učesnici panela su izrazili svoje zadovoljstvo rezultatima projekta, te iskazali želju i spremnost da se ovakvi i slični projekti nastave implementirati u Visokom, jer se kroz ovaj projekat pokazalo da Visoko ima visok poduzetnički potencijal.

Gradonačelnik Mirza Ganić je naglasio: "Kada smo ušli u ovaj željeli smo potaknuti mlade ljude da registruju svoje biznise, a posebno da registruju biznise kojih nema u Visokom. Do danas već imamo 30 biznisa registrovano, a veći broj ljudi je zaposlen jer imamo određen broj biznisa koji su osigurali radna mjesta još za jedno ili dvoje radnika, tako da danas s ponosom možemo istaći da smo prepoznali potrebu ulaganja u podršku privredi kroz registraciju novih biznisa. Dobili smo biznise koji zaista stoje na usluzi našim građanima, putem kojih su mladi ljudi pored direktnih finansijskih sredstava dobili i podršku u vidu obuke i mentorstva."

Predsjednica Privredne komore Zeničko-dobojskog kantona, Diana Babić je dodala: „Moram reći da me jako raduje ova inicijativa, raduje me implementacija ovakve vrste projekata koji doprinose motivaciji i interesovanju mladih ljudi da pokrenu svoje biznise. Kroz dosadašnje iskustvo smo naučili da ovakvi projekti doprinose ne samo realizaciji aktivnosti nego i do dodatnom umrežavanju, razmjeni dobrih praksi, kao i povezivanju institucija koje na svoj način doprinose realizaciji većih ciljeva.

Tamara Bjelić, menadžerica projekta „Visoko - Brend poduzetništva“ koji realizuje Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Visoko posebno je istakla da su ponosni na postignute rezultate, a posebno na 30 mladih ljudi kojima su pomogli da lakše načine svoje prve korake ka ostvarenju svojih preduzetničkih ciljeva.

Cilj projekta „Visoko – Brend poduzetništva“ je bilo kreiranje nove generacije poduzetnika koji će spojiti tradiciju i inovativnost u profitabilne poslove, što je sa ovih novih 30 poduzetnika zasigurno i postignuto.

 „Jako sam sretna i zadovoljna što sam svoj dugogodišnji hobi uz pomoć ovog projekta pretvorila u stvarnost i registrovala 'Halka – suvenirnicu' u kojoj svojim kupcima nudim raznovrsne ručno izrađene predmete i suvenire. Zaista mi je drago što je Visoko imalo jedan ovakav projekat, a nadam se da će u budućnosti biti još ovakvih projekata kroz koje će i ostali mladi ljudi moći da realizuju svoje poslovne ideje.“, zaključila je Alma Huseinbašić, učesnica Programa podrške poduzetništvu.

 

EU4BusinessRecovery podržava Bosnu i Hercegovinu u ublažavanju negativnih ekonomskih efekata uzrokovanih pandemijom COVID-19. Projekat pomaže MMSP, poljoprivredno-prehrambene i turističke djelatnike da nastave svoje poslovanje i sačuvaju radna mjesta; podržava poduzetnike, mlade i druge ugrožene grupe da osnuju vlastiti biznis. Kao rezultat ovog projekta biće sačuvano više od 1.000 radnih mjesta ugroženih pandemijom i biće otvoreno najmanje 100 novih radnih mjesta. EU4Business Recovery projekat je vrijedan 13,7 miliona eura i zajednički ga sufinansiraju Evropska unija i Savezna Republika Njemačka. Projekat implementiraju GIZ, UNDP i MOR.

Za više informacija posjetite www.eu4business.ba.