Javni poziv za učešće u Programu podrške pokretanju poduzetničkih inicijativa u turizmu

JAVNI POZIV

za učešće u Programu podrške pokretanju poduzetničkih inicijativa u turizmu

 

  • Imaš poslovnu ideju u oblasti turizma?

  • Smatraš da tvoja ideja može doprinijeti turističkoj ponudi Kantona Sarajevo?

  • Želiš razviti svoje poduzetničke vještine i započeti sopstveni biznis?

     

    Lokalno partnerstvo za  zapošljavanje Centar i Novo Sarajevo poziva  sve zainteresovane nezaposlene osobe sa prijavljenim mjestom boravka na području Kantona Sarajevo, a koje imaju poslovnu ideju i žele pokrenuti biznis iz oblasti turizma, da se prijave za učešće u Programu podrške pokretanju poduzetničkih inicijativa u turizmu!


Uvodne informacije 

Projekat “Gledaj svoja posla” se realizuje u okviru programa “Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II (LEP II)“ koji finansira Evropska unija, a realizuje Međunarodna organizacija rada (MOR) u BiH.
Cilj projekta je unapređenje efektivnosti, efikasnosti i umrežavanje ključnih aktera na tržištu rada, te omogućavanje djelotvornijeg zadovoljenja potreba poslodavaca i nezaposlenih lica.

 

Ko se može prijaviti?

Na Javni poziv se mogu prijaviti sve nezaposlene osobe sa područja Kantona Sarajevo koje imaju poslovne ideje iz oblasti turizma.
Pri izboru učesnika prednost će imati nezaposleni mladi, te nezaposlene žene, kao i osobe čija je nezaposlenost posljedica pandemije Covid-19.

Dodatne informacije po ovom Javnom pozivu mogu se dobiti putem e-maila: prijave@cefebih.org ili na broj 065 152 343.

 

Kada i kako se prijaviti?

Prijave    se    mogu    podnijeti    od 18.05. do 01.06. 2022. godine, popunjavanjem Aplikacionog formulara koji je dostupan na linku.

Popunjen formular je moguće predati:

  • elektronski na adresu prijave@cefebih.org,
  • lično na protokolu Općine Novo Sarajevo ili protokolu Općine Centar Sarajevo,
  • poštom na jednu od adresa: Općina Novo Sarajevo, Služba za upravljanje lokalnim razvojem, Zmaja od Bosne 55 ili Općina Centar Sarajevo, Služba za LER i mjesnu samoupravu, Mis Irbina 1.

 

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Centar i Novo Sarajevo je jedno od 20 uspostavljenih u zemlji u okviru projekta “Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II” (LEP II), kojeg Evropska unija finansira s 4 miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO). Ovaj projekat ima za cilj da doprinese poboljšanju prilika zapošljavanja u lokalnim zajednicama dajući podršku razvoju lokalnih partnerstava za zapošljavanje kao partnerski uspostavljenih mehanizama za tržište rada koji osiguravaju pristup formalnom zapošljavanju na lokalnom nivou. Za više informacija o projektu LEP II, posjetite www.partnerstvo.ba i kanale društvenih mreža (Instagram, Facebook, Twitter i YouTube).

 

Puni tekst Javnog poziva pogledajte OVDJE.

Aplikacioni formular preuzmite OVDJE.