Uspostavljeno Lokalno partnerstavo za zapošljavanje Centar i Novo Sarajevo

Na današnoj svečanoj sjednici uspostavljeno je Lokalno partnerstavo za zapošljavanje Centar i Novo Sarajevo. Potpisivanjem memoranduma o razumijevanju i saradnji Lokalnom partnerstvu pristupili su Općina Centar Sarajevo, Općina Novo Sarajevo, Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo, Asocijacija CEFE BiH, Ustanova za obrazovanje odraslih “Nova zanimanja”, Monti d.o.o., Lake, Hospitality d.o.o., Europa d.o.o., Neoline enterijeri d.o.o., Tip-top d.o.o. i Hotel Heco d.o.o.

Događaj je bio prilika i za najavu aktivnosti Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Centar i Novo Sarajevo  na implementaciji projekta “Mind Your Own Business”, koji će imati za cilj unaprijeđenje efektivnosti, efikasnosti i umrežavanje ključnih aktera na tržištu rada, te omogućavanje djelotvornijeg zadovoljenja potreba poslodavaca i nezaposlenih lica. Glavna ciljna grupa projekta će biti 125 nezaposlenih osoba sa područja Kantona Sarajevo, od čega će njih 65 učestvovati u programu prekvalifikacije i jačanja zapošljivosti, a 60 na programu poduzetničke podrške. Posebna pažnja biće usmjerena na osobe čija je nezaposlenost posljedica pandemije.

Načelnik Općine Novo Sarajevo dr. Hasan Tanović u svom obraćanju istakao je da u vrijeme kada dosta mladih ljudi napušta Bosnu i Hercegovinu radi traženja zaposlenja, Općina Novo Sarajevo poduzima konkretne mjere da zadrži što veći broj mladih u svojoj lokalnoj zajednici pružajući im mogućnosti zapošljavanja i samozapošljavanja.

– Naš fokus jeste na mladim ljudima, ali i na nezaposlenim ženama jer težimo da budemo gender senzitivna općina, što smo dosadašnjim našim projektima i dokazali da možemo biti. Cilj ovog partnerstva je da ovdje zadržimo što veći broj naših građana, da im omogućimo zaposlenje, te da razvijaju svoje prve biznise., istakao je načelnik dr. Hasan Tanović.

Budući da je Lokalno partnerstvo zapošljavanja krenulo najprije na području Općine Centar, načelnik Srđan Mandić ističe svoje zadovoljstvo što se ova pozitivna praksa širi i u susjednim lokalnim zajednicama Kantona Sarajevo.

– Iako je naša Općina prednjači u zapošljavanju mladih ljudi već dvije godine kroz više projekata, nažalost još uvijek 40 posto stanovništva u Općini Centar je nezaposleno. Važno je istaći da moramo učiniti sve da, prije svega mladi ljudi ostanu u BiH i da razvijaju svoje biznise jer državni apart je toliko napućen da ne može i ne smije više biti najpoželjniji poslodavac. Moramo ljude vraćati u javni sektor i praviti dobar balans, a ovaj projekat će uveliko tome doprinijeti jer bez mladih ljudi i bez privatnog sektora perspektiva nam nije nimalo dobra, poručio je načelnik Mandić.

Konkretna primjena ovog principa zapošljavanja osnažuje reformu Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo u jačanju učinkovitosti aktivnih mjera zapošljavanja. Direktor Službe za zapošljavanje KS, Tomislav Martinović istakao je da ova ustanova kontinuirano provodi projekte i programe zapošljavanja, kao i sufinansiranje zapošljavanja mladih do 35 godina, te se u punom kapacitetu stavlja na raspolaganje svim lokalnim zajednicama u Kantonu Sarajevo u cilju što većeg i bržeg smanjivanja broja nezaposlenih građana na ovom području.

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Centar i Novo Sarajevo je jedno od 20 partnerstava uspostavljenih u BiH u okviru projekta “Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II” (LEP II), kojeg Evropska unija financira s 4 miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO). Ovaj projekat ima za cilj da kroz lokalna partnerstva za zapošljavanje doprinese poboljšanju zapošljavanja u lokalnim zajednicama i unaprijedi vještine I prilike za zapošljavanje osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada.

Za više informacija o projektu LEP II, posjetite www.partnerstvo.ba i kanale društvenih mreža (Instagram, Facebook, Twitter i YouTube).