Javni poziv za upis u akreditovane programe neformalnog obrazovanja odraslih (• Serviser liftova i pokretnih traka, • Recepcioner, sobarica i servirka)

JAVNI POZIV 

za upis u akreditovane programe neformalnog obrazovanja odraslih za zanimanja:

• Serviser liftova i pokretnih traka,

• Recepcioner, sobarica i servirka.

 

O PROGRAMU

Upis u Programe formalnog i neformalnog obrazovanja odraslih za navedena zanimanja Ustanova za obrazovanje odraslih “Nova Zanimanja” provodi u sklopu projekta “Gledaj svoja posla” koji se realizuje u okviru programa “Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje- Faza II (LEP II)” koji finansira Evropska unija, a realizuje Međunarodna organizacija rada (MOR) u BIH.

 

KO SE MOŽE PRIJAVITI?  

Na Javni poziv mogu se prijaviti nezaposlena lica sa područja Kantona Sarajevo koja ispunjavaju sledeće preduslove:

  • SSS sprema ili minimalno završena osnovna škola za neformalno obrazovanje,
  • državljanstvo BiH,
  • kandidat/kinja stariji od 18 godina.
  • za zanimanje serviser liftova i pokretnih traka uslov: prethodno stečeno zanimanje: elektroinstalater, električar, elektromehaničar ili bavar.

Kriterijumi za odabir kandidata:

  • da je kandidat na evidenciji nezaposlenih osoba kod JU Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo,
  • da spada u kategoriju nezaposlenih mladih do 35 godina u trenutku podnošenja prijave i/ili nezaposlenih žena.

 

KAKO SE PRIJAVITI?

Zainteresovana lica mogu se prijaviti u periodu od 06.02. do 28.02.2023. godine popunjavanjem prijavnog obrasca na ovom linku.

Prijaviti se može i lično na adresi:

Ustanova za obrazovanje odraslih “Nova zanimanja”, ulica Hamdije Kreševljakovića 18/III.

Za dodatne informacije obratite se na brojeve telefona: 033/550-755 ili 033/550-756,

ili na email: novazanimanja@gmail.com

 

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Centar i Novo Sarajevo je jedno od 20 uspostavljenih u zemlji u okviru projekta “Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II” (LEP II), kojeg Evropska unija finansira s 4 miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO). Ovaj projekat ima za cilj da doprinese poboljšanju prilika zapošljavanja u lokalnim zajednicama dajući podršku razvoju lokalnih partnerstava za zapošljavanje kao partnerski uspostavljenih mehanizama za tržište rada koji osiguravaju pristup formalnom zapošljavanju na lokalnom nivou. Za više informacija o projektu LEP II, posjetite www.partnerstvo.ba i kanale društvenih mreža (Instagram, Facebook, Twitter i YouTube).