Grad Gračanica - Javni poziv za učešće u Programu podrške poduzetništvu 2022

Grad Gračanica i Udruženje trenera CEFE u Bosni i Hercegovini, pozivaju osobe zainteresovane za pokretanje vlastitog poslovnog poduhvata i jačanje poduzetničkih kapaciteta, da se prijave za učešće u Programu podrške poduzetništvu 2022.

Kroz Program podrške poduzetništvu, polaznicima će biti osigurana poduzetnička obuka i mentorska podrška u izradi biznis plana. Za odabrane korisnike čije poslovne ideje budu najbolje ocijenjene osigurana je  finansijska podrška.

Prijave po ovom Javnom pozivu moguće je predati do 30. aprila. 2022 godine na email m.hodzic@gracanica.gov.ba ili lično/poštom u prostorijama gradske uprave, nova zgrada, šalter broj 1 na adresi M.M. Bašeskije 1, 75320 Gračanica.

 

Puni tekst Javnog poziva pogledajte OVDJE.

Aplikacioni formular preuzmite OVDJE.