5,7 miliona KM za više od 1,000 novih biznisa

CEFE BiH i partnerske institucije iz Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Centar Sarajevo proveli su istraživanje budžetskih izdvajanja sa lokalnog nivoa za programe podrške preduzetništvu u budžetskoj 2020. godini. Istraživanje je obuhvatilo budžete jedinica lokalne samouprave (općine, opštine, gradovi) iz čitave BiH.

Prema nalazima istraživanja, za podršku preduzetništvu (pokretanju novih biznisa) iz lokalnih budžeta ukupno je izdvojeno 5,7 miliona KM. Ovim iznosom, podržano je osnivanje ukupno 1.069 novih biznisa.

Preduzetničke programe je u prvoj godini pandemije (2020) realizovala polovina lokalnih zajednica u BiH. U većini slučajeva, fokus je na dodjeli bespovratne finansijske podrške (u prosjeku 5.329 KM po biznisu), ali je zabilježen i značajan broj lokalnih zajednica koje, pored finansijske, preduzetnicima nude i stručnu podršku u razvoju poslovnih ideja.

Sredstva iz lokalnih budžeta su uspjela privući i znatna dodatna ulaganja međunarodnih donatora – ukupno 1,7 miliona KM tako da je ukupna finansijska vrijednost programa podrške preduzetništvu koje su organizovale jedinice lokalne samouprave 7,4 miliona KM.

Nalazi istraživanja ukazuju da postoji značajan prostor za unapređenje efikasnosti, efektivnosti programa. Primarna potreba za jačanjem kapaciteta lokalne samouprave u BiH je u oblasti praćenja i mjerenja učinaka programa podrške poduzetništvu.

Istraživanje kao tri ključna pravca za dalji razvoj programa podrške preduzetništvu izdvaja:

  1. Umrežavanje organizatora programa sa drugim akterima iz preduzetničkog ekosistema, primarno medijima, stručnim agencijama, poslovnom zajednicom, organizacijama civilnog društva, institucijama sa viših nivoa vlasti i međunarodnim donatorima,
  2. Optimizaciju opsega, sadržaja i ciljnih grupa programa podrške, i
  3. Kreiranje/razvoj modela za mjerenje učinaka programa podrške poduzetništvu.

Puni tekst istraživanja je dostupan na narednom linku.

Istraživanje „Perspektive podrške poduzetništvu – Analiza programa podrške poduzetništvu na lokalnom nivou u 2020. godini u BiH“ je provedeno u okviru projekta „Sarajevo Centar poduzetništva“ od strane Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Centar Sarajevo.

Istraživanje je provedeno uz pomoć Evropske unije. Sadržaj publikacije je isključiva odgovornost Udruženja trenera CEFE u BiH (CEFE BiH) u okviru implementacije projekta EU4Business i ne predstavlja nužno stanovišta Evropske unije.

Javni poziv za učešće u Programu podrške poduzetništvu na području općine Novi Grad Sarajevo

  • Imaš poslovnu ideju?

  • Ili hobi za koji misliš da može postati nešto više?

  • Želiš razviti svoje poduzetničke vještine i započeti sopstveni biznis?

Lokalno partnerstvo za  zapošljavanje Novi Grad Sarajevo poziva  sve zainteresovane nezaposlene osobe, prioritetno sa područja općine Novi Grad Sarajevo, koje planiraju pokrenuti poslovnu djelatnost da se prijave za učešće u Programu podrške poduzetništu na području općine Novi Grad Sarajevo!

Uvodne informacije

Projekat  “Lokalno partnerstvo za aktivaciju i integraciju nezaposlenih na tržište rada” se realizuje u okviru programa “Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II (LEP II)“ koji finansira Evropska unija, a realizuje Međunarodna organizacija rada (MOR) u BiH.

Ovaj Projekat je usmjeren na poboljšanje uspješnosti mjera podrške zapošljavanju i preduzetništvu na području općine Novi Grad Sarajevo.

Ko se može prijaviti?

Na Javni poziv se mogu prijaviti osobe sa evidencije nezaposlenih JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo, a prioritetno sa prebivalištem na području općine Novi Grad Sarajevo, koje planiraju pokrenuti biznis u Kantonu Sarajevo.

Pri izboru učesnika prednost će imati nezaposlene žene i nezaposlena lica sa invaliditetom.  

Dodatne informacije po ovom Javnom pozivu mogu se dobiti putem e-maila: info@cefebih.org i anera@novigradsarajevo.ba ili na brojeve telefona: 065/152-343 i 033/291-302

Kada i kako se prijaviti?

Prijave    se    mogu    podnijeti  od 04.07. do 22.07. 2022. godine, popunjavanjem Aplikacionog formulara koji je dostupan na ovom linku.
Popunjen formular je moguće predati:

-    Popunjavanjem online obrasca na ovom linku.

-    Elektronski na adresu prijave@cefebih.org, ili

-    Poštom ili lično na adresu: Centar za izvrsnost u poduzetništvu Sarajevo, Avde Jabučice 52, Sarajevo.  

Šta prijavljeni učesnici mogu da očekuju?

Kroz Program podrške učesnike očekuju:

- Višednevna obuka o razvoju poslovnog modela prema SIYB metodologiji (avgust 2022.),

- Podrška u oblasti poslovnog planiranja,

- Bespovratna finansijska sredstva u iznosu od 6.000 KM za realizaciju najbolje ocjenjenih biznis planova,

- Poslovno mentorstvo u prvoj godini poslovanja i umrežavanje  sa  srodnim preduzetnicima.

Učešće u Projektu je besplatno za sve učesnike, odnosno krajnje korisnike.

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Novi Grad Sarajevo je jedno od 20 uspostavljenih u zemlji u okviru projekta “Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II” (LEP II), kojeg Evropska unija finansira s 4 miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO). Ovaj projekat ima za cilj da doprinese poboljšanju prilika zapošljavanja u lokalnim zajednicama dajući podršku razvoju lokalnih partnerstava za zapošljavanje kao partnerski uspostavljenih mehanizama za tržište rada koji osiguravaju pristup formalnom zapošljavanju na lokalnom nivou. Za više informacija o projektu LEP II, posjetite www.partnerstvo.ba i kanale društvenih mreža (Instagram, Facebook, Twitter i YouTube).

Puni tekst Javnog poziva pogledajte OVDJE.

Aplikacioni formular preuzmite OVDJE.