Otvoren poziv za učešće u Školi poduzetništva za mlade

Javni poziv

za prijavu učesnika za učešće u

Školi poduzetništva za mlade

 

Udruženje trenera CEFE u BiH poziva mlade osobe u dobi od 15 do 30 godina sa područja grada/općina: Centar Sarajevo, Mostar, Travnik i Novi Travnik, da se prijave i učestvuju u Školi poduzetništva za mlade .

Škola poduzetništva za mlade pružiće priliku mladima da steknu nova znanja i unaprijede svoje poduzetničke vještine, testiraju vlastite poslovne ideje i pretvore ih u poslovne planove. Uz pomoć iskusnih trenera i mentora, mladi će imati priliku da uče o strategijama poslovanja, marketingu, finansijskom planiranju i drugim ključnim aspektima poduzetništva.

Tokom tri mjeseca Škole poduzetništva, mladi će dobiti priliku za umrežavanje sa mladim budućim poduzetnicima iz drugih lokalnih zajednica, te steći vrijedno znanje o uspješnim poslovnim pričama u Bosni i Hercegovini.

Prijave su moguće putem aplikacionog obrasca koji je dostupan na linku.

Rok za prijavu je 21.05.2023. godine.

 

Mlada si osoba? Srednjoškolac, student, apsolvent?
Nezaposlen/a si ili imaš posao,
a maštaš da jednog dana pokreneš nešto svoje?
Pridruži se mladima sa sličnim idejama i željama i
iskoristi priliku za lični rast, razvoj i umrežavanje!

_________________________________________________________________________________________________________________________

Projekt „Škola poduzetništva za mlade“ implementira se u sklopu projekta  „Aktivizam, angažman i odgovorna rješenja (MAKERS) kojeg uz podršku Porticus fondacije provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Javni poziv preuzmi OVDJE.


JAVNI POZIV: Za učešće u Programu podrške poduzetništvu u gradu Lukavac

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Lukavac poziva sve zainteresovane nezaposlene osobe, prioritetno nezaposlene mlade i nezaposlene žene, koje planiraju pokrenuti poslovnu djelatnost da se prijave za učešće u Programu podrške poduzetništu na području grada Lukavac!

Uvodne informacije 

Projekat “3P – Partnerstvo, Posao, Preduzetništvo” realizuje se u okviru programa “Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II (LEP II)“ koji finansira Evropska unija, a realizuje Međunarodna organizacija rada (MOR) u BiH.
Ovaj Projekat ima za cilj unaprijeđenje poslovnog i preduzetničkog ekosistema Grada Lukavca, sinergijom aktera na tržištu rada.

Ko se može prijaviti?

Na Javni poziv se mogu prijaviti osobe sa evidencije nezaposlenih JU Služba za zapošljavanje Kantona Tuzla – Biro Lukavac, a koje planiraju pokrenuti biznis na području Grada Lukavac.
Pri izboru učesnika prednost će imati nezaposlene žene i mladi.

Dodatne informacije po ovom Javnom pozivu mogu se dobiti na email: prijave@cefebih.org i sena.tahirovic@lukavac.ba ili na brojeve telefona: 035/366-722 i 061/206-128.

Kada i kako se prijaviti?

Prijave se mogu podnijeti do 06.05.2023. godine, popunjavanjem Aplikacionog formulara koji je dostupan na ovom link.
Popunjen formular je moguće predati:

 • Popunjavanjem online obrasca na ovom linku,
 • Elektronski na adresu: prijave@cefebih.org, ili
 • Poštom ili lično na adresu: Grad Lukavac, Trg Slobode broj 1, 75300 Lukavac.

Info dan za III Javni poziv održat će se dana 14.04.2023. godine (petak) u prostorijama gradske uprave Lukavac, u 10 sati (kancelarija broj 28).

Šta prijavljeni učesnici mogu da očekuju?

Kroz Program podrške učesnike očekuju:

 • Obuka o razvoju poslovnog modela prema SIYB metodologiji ( maj/juni 2023.),
 • Podrška u oblasti poslovnog planiranja,
 • Bespovratna finansijska sredstva u iznosu od 6.000KM za realizaciju najbolje ocjenjenih biznis planova,
 • Poslovno mentorstvo u prvoj godini poslovanja i umrežavanje sa srodnim preduzetnicima.

Učešće u Projektu je besplatno za sve učesnike, odnosno krajnje korisnike.

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Lukavac je jedno od 20 uspostavljenih u zemlji u okviru projekta “Podrška Evropske unijelokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II” (LEP II), kojeg Evropska unija finansira s 4 miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO). Ovaj projekat ima za cilj da doprinese poboljšanju prilika zapošljavanja u lokalnim zajednicama dajući podršku razvoju lokalnih partnerstava zazapošljavanja kao partnerski uspostavljenih mehanizama za tržište rada koji osiguravaju pristup formalnom zapošljavanju na lokalnom nivou. Za više informacija o projektu LEP II, posjetitewww.partnerstvo.ba i kanale društvenih mreža (Instagram, Facebook, Twitter i YouTube).

Puni tekst Javnog poziva preuzmite OVDJE.

Prijavni obrazac preuzmite OVDJE.


JAVNI POZIV: Za učešće u Programu podrška poduzetništvu kroz razvoj poslovnih ideja u gradu Tuzla

Imaš li poslovnu ideju?
Smatraš da tvoja ideja može doprinijeti razvoju grada Tuzle?
Želiš razviti svoje poduzetničke vještine i započeti sopstveni biznis?

Grad Tuzla, glavni partner u Lokalnom partnersvu za zapošljavanje Tuzla poziva sve zainteresovane nezaposlene osobe sa prijavljenim mjestom prebivališta na području Grada Tuzle, koje imaju poslovnu ideju i žele pokrenuti sopstveni biznis, da se prijave za učešće u Programu podrške poduzetništvu kroz razvoj poslovnih ideja.

Uvodne informacije 

Projekat „Partnerski pristup lokalnom razvoju Tuzla“ se realizuje u okviru programa „Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – fazaII (LEPII)“ koji finansira Evropska unija,a realizuje Međunarodna Organizacija rada (ILO) u BiH. Cilj projekta je unapređenje efektivnosti, efikasnost i umrežavanje ključnih aktera na tržištu rada,te omogućavanje djelotvornijeg zadovoljenja potreba poslodavaca i nezaposlenih lica. 

Ko se može prijaviti?

Na Javni poziv se mogu prijaviti sve nezaposlene osobe sa prijavljenim mjestom prebivališta na području grada Tuzle i koje se nalaze na evidenciji Biroa za zapošljavanje Tuzla, koje imaju poslovnu ideju i žele pokrenuti sopstveni biznis.
Pri izboru učesnika prednost će imati nezaposleni mladi, te nezaposlene žene.
Dodatne informacije po ovom Javnom pozivu mogu se dobiti putem e-maila: jusufz@tuzla.ba i dijanad@tuzla.ba ili na tel. broj 035 307 380.

Kako se prijaviti?

Prijave se mogu podnijeti popunjavanjem Prijavnog obrasca koji je dostupan na linku.
Popunjen Prijavni obrazac je moguće predati:
• Elektronski na adresu jusufz@tuzla.ba ili na link: https://forms.gle/uePxrF4EwKyiPtwy9
• Lično na protokol Grada Tuzle (šalter sala)
• Poštom na adresu: Grad Tuzla, Služba za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu, ulica ZAVNOBIH-a br. 11.
Uz prijavni obrazac obavezno je priložiti CIPS obrazac i Uvjerenje Biroa za zapošljavanje Tuzla da se vodi na evidenciji nezaposlenih.

Šta prijavljeni učesnici mogu da očekuju?

Kroz Program podrške učesnike očekuju:

 • Višednevna obuka u razvoju poslovnog modela prema SIYB metodologiji,
 • Podrška u oblasti poslovnog planiranja,
 • Mentorstvo relevantno za konkretni poduzetnički poduhvat,
 • Bespovratna finansijska sredstva u iznosu do 6.000KM po biznisu (za 5 najbolje ocjenjenih biznis
  planova),
 • Poslovno mentorstvo nakon registracije biznisa.

 

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Tuzla je jedno od 20 uspostavljenih u zemlji u okviru projekta “Podrškam Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II” (LEP II), kojeg Evropska unija finansira s 4 miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO). Ovaj projekat ima za cilj da doprinese poboljšanju prilika zapošljavanja u lokalnim zajednicama dajući podršku razvoju lokalnih partnerstava za zapošljavanje kao partnerski uspostavljenih mehanizama za tržište rada koji osiguravaju pristup formalnom zapošljavanju na lokalnom nivou. Za više informacija o projektu LEP II, posjetite www.partnerstvo.ba i kanale društvenih mreža (Instagram, Facebook, Twitter i YouTube).

 

Prijavni obrazac preuzmite OVDJE.


Visoko – Brend poduzetništva: Potpisani ugovori o finansijskoj i stručnoj podršci sa devet najuspješnijih učesnika treće grupe Programa podrške poduzetništvu

Danas su u maloj sali Gradske uprave Visoko potpisani ugovori sa devet najuspješnijih učesnika treće grupe Programa podrške poduzetništvu u Visokom. Svi učesnici su kroz program podrške prošli obuku na kojoj su razvili poslovne planove za svoje ideje i iste su prezentovali pred komisijom. Nakon sumiranja ocjene mentora, kao i ocjena komisije za poslovni plan i prezentaciju devet učesnika je ostvarilo pravo na finansijsku podršku za realizovanje svoje poslovne ideje. Ranije je potpisano jedanaest ugovora sa najuspješnijim učesnicima prve i druge grupe programa podrške, što u konačnici znači da će kroz projekat „Visoko – Brend poduzetništva“ biti podržano ukupno 20 učesnika.

Program podrške poduzetništvu se realizuje u okviru projekta “Visoko – Brand of Entrepreneurship – Tradition Innovated”, koji se realizuje kroz projekat “COVID-19 Investment Response” – EU4Business Recovery. Projekat „Visoko – Brend poduzetništva“ finansira Evropska unija i vlada Savezne Republike Njemačke, a implementiraju GIZ, MOR i UNDP. Cilj projekta je poboljšanje lokalne privrede kroz novu generaciju poduzetnika koji spajaju inovativnost i tradiciju u profitabilne poslove i bolje uslove rada za sve.

 „Svi koji ste se prijavili zaista ste uložili i mnogo vremena i truda kako bi se upravo vaše ideje našle među odabranima i želim vam svima čestitati i poželjeti mnogo sreće i uspjeha, i naravno da ostvarite svoje ciljeve. Kroz ovaj projekat do sada smo imali tri grupe i do sada je ukupno podržano 20 poslovnih ideja, a  obzirom na odličnu saradnju sa partnerskim institucijama nadamo se i nastavku te saradnje u budućnosti.“ – rekao je gradonačelnik Visokog Mirza Ganić.

„Zahvaljujem se svim partnerima u projektu. Bilo je jedno jako lijepo iskustvo družiti se i učiti zajedno sa ostalim učesnicima. Kroz obuku su se stvorila i nova, lijepa poznanstva. Želio bih poručiti i ostalim učesnicima koji su bili dio ovog programa ali nisu podržani da ne odustaju od svojih planova i ciljeva. “ – izjavio je ovom prilikom Ermin Bešlić, učesnik treće grupe Programa podrške poduzetništvu.

 

EU4BusinessRecovery podržava Bosnu i Hercegovinu u ublažavanju negativnih ekonomskih efekata uzrokovanih pandemijom COVID-19. Projekat pomaže MMSP, poljoprivredno-prehrambene i turističke djelatnike da nastave svoje poslovanje i sačuvaju radna mjesta; podržava poduzetnike, mlade i druge ugrožene grupe da osnuju vlastiti biznis.

Kao rezultat ovog projekta biće sačuvano više od 1.000 radnih mjesta ugroženih pandemijom i biće otvoreno najmanje 100 novih radnih mjesta. EU4Business Recovery projekat je vrijedan 13,7 miliona eura i zajednički ga sufinansiraju Evropska unija i Savezna Republika Njemačka. Projekat implementiraju GIZ, UNDP i MOR.

Za više informacija posjetite www.eu4business.ba.