Osam poslovnih ideja u okviru programa podrške

Danas, 4.11.2020. godine, predstavljene su poslovne ideje osam učesnika CEFE Programa podrške poduzetništvu u Gradu Tuzli.

Kroz ovaj Program u prethodna tri mjeseca učesnicima je pružena obuka u jačanju ličnih poduzetničkih vještina po CEFE metodologiji, kao i mentorska podrška u izradi biznis plana.  Obzirom na situaciju uzrokovanu pandemijom virusa COVID 19, poduzetnička obuka, kao i današnja prezentacija poslovnih planova realizovani su online.

Za dvije najbolje ocijenjene poslovne ideje od strane stručne komisije osigurana je finansijska podrška za pokretanje poslovnog poduhvata u iznosu od po 5000 KM.

Takođe, svim učesnicima CEFE Programa podrške poduzetništvu koji u narednom periodu pokrenu svoje poslovne poduhvate, bez obzira na to da li su ostvarili pravo na finansijsku podršku, osigurana je dugoročna mentorska podrška u početnim fazama poslovanja kroz Mrežu podrške poduzetništvu.

CEFE Program podrške poduzetništvu na teritoriji grada Tuzla, realizuje se na osnovu Ugovora o suradnji Grada Tuzla i Udruženja trenera CEFE u BiH. Realizacija aktivnosti podržana je od strane Grada Tuzla i  Ambasade SAD u BiH.


EU4Business uspješne preduzetničke priče: S Adijem i Adnanom tradicionalno postaje digitalno

Adnan Čutura i Adi Šoše, mlad i entuzijastičan dvojac. Odlučan da ostvari svoje zacrtane snove. Ulaze u svijet poduzetništva malim, zdravim i stabilnim koracima. RootId (https://rootid.dev) je EU4Business podržana “oaza” usluga digitalizacije biznisa koja se ogleda u tome da se sve u biznisu, što je moguće, iz tradicionalnog načina poslovanja prebaci u digitalizovanu formu pomoću softvera.

Adnan i Adi su još uvijek studenti, postdiplomci Međunarodnog Burch Univerziteta. Oni su i tokom dodiplomskog studija, polako ”grickali” dio veikog kolača, kojeg sada žele da zauzmu.

”Mi smo veliki entuzijasti i uživamo u samom razvoju različitih vrsta sistema kao i u doprinosu sopstvenoj viziji digitalizacije u budućnosti. S obzirom na to da je potražnja za ovom vrstom usluge sve veća, znanje i novac, koji smo ostvarili će služiti kao alat za pokretanje naših ostalih biznis ideja, koje će s vremenom postati glavni fokus firme. Ovim poslom smo se do sada bavili „honorarno“, no ipak smo odlučili da mu se želimo posvetiti u potpunosti. Ono čime se mi u RootId bavimo jeste digitalizacija poslovnih procesa. Tako što procese koji su izloženi greškama, spori i zamorni prevodimo u siguran, brz i ekonomičan proces te tako poduzetnicima štedimo vrijeme i novac. Pored klasične digitalizacije radimo zajedno sa startup-ima na razvoju njihovih digitalnih rješenja. Obzirom da je na tržištu veoma mali broj digitalnih proizvoda i usluga iz BiH planiramo jedan dio poslovanja usmjeriti ka razvoju naših proizvoda te i na taj način izaći na tržište. Naši klijenti trenutno dolaze iz lokacija širom svijeta pri čemu zbog odličnog poznavanja engleskog jezika komunikacija nije nikakva barijera.”, ističe dvojac.

Adnan dodaje: ”Obuka Kako pokrenuti i unaprijediti poslovanje koja se izvodi u skladu sa metodologijom Međunarodne organizacije rada je bila vrlo dinamična i interaktivna za sve učesnike. Moram priznati da su CEFE treneri to sve dobro organizovali uprkos koroni i opštoj situaciji. Posebna vrijednost u svemu tome je što smo na ličnom planu stekli dodatno znanje i ponovili ono što smo nekad ranije naučili,kreirali svoj biznis plan i dobili motivaciju za pokretanje startup-a. I ne samo to; nova partnerstva, kojima ćemo pružiti naše usluge, a koja smo stekli među učesnicima su po mom mišljenju najveća vrijednost u svemu ovome.”

“EU4Business poziv i obuka koju smo prošli je Adnana i mene dodatno razvila u profesionalnom smislu; razvili smo svoj biznis plan, stekli vještine i postali spremni da se suočimo sa svim izazovima koje poduzetništvo donosi . Uz odličnu ekipu CEFE trenera, koji su nas vodili kroz obuku, uspjeli smo da kroz najznačajnije vježbe razmislimo, na praktičan način, o svakoj situaciji i svakom narednom koraku koji slijedi. Ovaj tip mentorstva smatramo vrijednijim od same novčane podrške s obzirom na to da smo kroz obuku naučili kakvi nas izazovi čekaju uz očigledno naporan rad, koji je tim za obuke uložio kako bi nam približio poslovno okruženje. Slažem se sa Adnanom da su redovni susreti, nas učesnika, našem biznisu donijela nove partnere kao i ljude od kojih mnogo možemo naučiti i u privatnom životu”, zaključio je Adi.

Poslovna ideja Adnana Čuture i Adija Šoše je finansijski i stručno podržana kroz projekat „Sarajevo – Centar poduzetništva” koji se realizuje u okviru projekta EU4Busines – za konkurentnu i inovativnu domaću ekonomiju. S ciljem jačanja ekonomije BiH, EU4Business potiče razvoj poduzetništva, izvozno orijentisanih sektora, turizma i poljoprivrede, kao i ruralni razvoj. EU4Business je vrijedan 16,1 miliona eura, a zajednički ga finansiraju Evropska unija (15 miliona eura) i Savezna Republika Njemačka (1,1 miliona eura). Projekat zajedno provode GIZ, ILO i UNDP, od aprila 2018. godine do marta 2022. godine.


Predstavljene poslovne ideje druge grupe učesnika programa

U Doboju su, danas 21.12.2020. godine, predstavljene poslovne ideje učesnika druge grupe CEFE Programa podrške preduzetništvu.

Učesnicima je u prethodnom periodu pružena obuka u jačanju ličnih preduzetničkih vještina po CEFE metodologiji, kao i mentorska podrška u izradi biznis plana.  Obzirom na situaciju uzrokovanu pandemijom virusa COVID 19, preduzetnička obuka realizovana je online.

Za dvije najbolje ocijenjene poslovne ideje od strane stručne komisije osigurana je finansijska podrška za pokretanje poslovnog poduhvata u iznosu od po 5000 KM. Sredstva za ovu namjenu obezbijeđena su iz budžeta Grada Doboj.

Takođe, svim učesnicima CEFE Programa podrške preduzetništvu koji u narednom periodu pokrenu svoje poslovne poduhvate, bez obzira na to da li su ostvarili pravo na finansijsku podršku, osigurana je dugoročna mentorska podrška u početnim fazama poslovanja od strane eksperata asocijacije CEFE BiH, kroz Mrežu podrške preduzetništvu.

CEFE Program podrške preduzetništvu na teritoriji grada Doboj, realizuje se na osnovu Ugovora o saradnji Grada Doboj, Gradske razvojne agencije Doboj i Udruženja trenera CEFE u BiH. Realizacija aktivnosti podržana je od strane Grada Doboj i  Ambasade SAD u BiH.