Projektni asistent/Administrativni službenik (1 izvršilac)

CEFE BiH za potrebe realizacije projekata podrške poduzetništvu i samozapošljavanju raspisuje oglas za angažman Projektnog asistenta/Administrativnog službenika.

Lokacija rada:

☐ Sarajevo, te po potrebi u lokalnim zajednicama unutar Bosne i Hercegovine u kojima CEFE BiH implementira projekte

Zadaci i odgovornosti:

Osnovne odgovornosti Projektnog asistenta/ Administrativnog službenika su pružanje tehničke podrške za pravovremenu, kvalitetnu i uspješnu realizaciju projektnih aktivnosti, u skladu sa za to razvijenim projektnim prijedlozima i planovima, što uključuje:

☐  tehničku podršku u planiranju, pripremi i realizaciji projektnih aktivnosti, a posebno učešće u organizaciji i realizaciji treninga/obuka i drugih planiranih događaja i sastanaka;

☐  praćenje realizacije projektnih aktivnosti u saradnji sa drugim osobljem projekta, kao i izvještavanje o istim; 

☐  komunikaciju sa korisnicima projektnih aktivnosti;

☐  korespondenciju vezanu za realizaciju projektnih aktivnosti sa partnerima i drugim akterima u toj oblasti; 

☐  pripremu i distribuciju saopćenja za medije o planiranim i održanim aktivnostima;

☐  drugi poslovi po nalogu neposrednog rukovodioca, a u skladu sa propisanim zakonskim aktima. 

Opšti i specifični uslovi:

☐  Najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;

☐  Aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu;

☐  Napredno korištenje MS Office alata;

☐  Vozačka dozvola B kategorije, aktivan vozač (prednost posjedovanje vlastitog automobila);

☐ Izražene organizacijske vještine;

☐  Izražene vještine planiranja, upravljanja i komunikacijske vještine.

Način prijave:

Zainteresovani kandidati za poziciju Projektnog asistenta/ Administrativnog službenika mogu se prijaviti isključivo slanjem prijave na email adresu info@cefebih.org, sa naznakom „PRIJAVA NA OGLAS ZA PROJEKTNOG ASISTENTA/ ADMINISTRATIVNOG SLUŽBENIKA”. Uz prijavu je potrebno priložiti sledeću dokumentaciju:

☐  CV sa referencama o prethodnom radnom iskustvu/angažmanu;

☐  Pismo interesa;

☐  Dokazi za ispunjavanje uslova iz oglasa (npr. potvrde, certifikati, pisma preporuke i sl.).

Prijave je potrebno dostaviti najkasnije do 29.08.2022. godine do 16:00.

Najbolje rangirani kandidati biće pozvani na intervju po zatvaranju oglasa.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.


Uspostavljeno Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Visoko

Na današnoj svečanoj sjednici, a u okviru projekta “COVID-19 Investment Response” - EU4Business Recovery, uspostavljeno je Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Visoko. Potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju i saradnji Lokalnom partnerstvu pristupili su Grad Visoko, JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona – Biro rada Visoko, JU MSŠ „Hazim Šabanović“ Visoko, E-konto d.o.o. Visoko i Udruženje trenera CEFE u BiH.

Događaj je bio prilika i za najavu aktivnosti Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Visoko na implementaciji projekta “Visoko Brand of Entrepreneurship - Tradition Innovated”. Cilj projekta je poboljšanje lokalne privrede kroz novu generaciju poduzetnika koji spajaju tradiciju i inovativnost u profitabilne poslove i bolje uslove rada za sve. 

Glavna ciljna grupa projekta će biti 60 nezaposlenih osoba sa područja Grada Visoko, od čega će njih 20 biti finansijski podržano, a posebna pažnja biće usmjerena na nezaposlene žene i mlade.

Šefica odjeljenja za privredu Grada Visoko, Suada Koljenović, istakla je da je za lokalnu zajednicu od izuzetnog značaja učešće u ovom projektu, te da je projekat usklađen i sa strateškim dokumentima Grada u oblastima razvoja privrede i zapošljavanja.

 

EU4BusinessRecovery podržava Bosnu i Hercegovinu u ublažavanju negativnih ekonomskih efekata uzrokovanih pandemijom COVID-19. Projekat pomaže MMSP, poljoprivredno-prehrambene i turističke djelatnike da nastave svoje poslovanje i sačuvaju radna mjesta; podržava poduzetnike, mlade i druge ugrožene grupe da osnuju vlastiti biznis.
Kao rezultat ovog projekta biće sačuvano više od 1.000 radnih mjesta ugroženih pandemijom i biće otvoreno najmanje 100 novih radnih mjesta. EU4Business Recovery projekat je vrijedan 13,7 miliona eura i zajednički ga sufinansiraju Evropska unija i Savezna Republika Njemačka. Projekat implementiraju GIZ, UNDP i ILO.
Za više informacija posjetite www.eu4business.ba.

 


Javni poziv za učešće u Programu podrške poduzetništvu u Lukavcu

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Lukavac poziva sve zainteresovane nezaposlene osobe, prioritetno nezapolene mlade i nezaposlene žene, koje planiraju pokrenuti poslovnu djelatnost da se prijave za učešće u Programu podrške poduzetništu na području grada Lukavac!

 

UVODNE INFORMACIJE 

Projekat “3P – Partnerstvo, Posao, Preduzetništvo” realizuje se u okviru programa “Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II (LEP II)“ koji finansira Evropska unija, a realizuje Međunarodna organizacija rada (MOR) u BiH.

Ovaj Projekat ima za cilj unaprijeđenje poslovnog i preduzetničkog ekosistema Grada Lukavca, sinergijom aktera na tržištu rada.

 

KO SE MOŽE PRIJAVITI?

Na Javni poziv se mogu prijaviti osobe sa evidencije nezaposlenih JU Služba za zapošljavanje Kantona Tuzla – Biro Lukavac, a koje planiraju pokrenuti biznis na području Grada Lukavac.

Pri izboru učesnika prednost će imati nezaposlene žene i mladi.

Dodatne informacije po ovom Javnom pozivu mogu se dobiti na email: prijave@cefebih.org i sena.tahirovic@lukavac.ba ili na brojeve telefona: 035/366-722 i 061/206-128.

 

KADA I KAKO SE PRIJAVITI?

Prijave se mogu podnijeti do 05.09. 2022. godine, popunjavanjem Aplikacionog formulara koji je dostupan na ovom linku.

Popunjen formular je moguće predati:

–            Popunjavanjem online obrasca na ovom linku,

–            Elektronski na adresu:  prijave@cefebih.org, ili

–            Poštom ili lično na adresu: Grad Lukavac, Trg Slobode broj 1, 75300 Lukavac.

 

ŠTA PRIJAVLJENI UČESNICI MOGU DA OČEKUJU?

Kroz Program podrške učesnike očekuju:

-             Više dnevna obuka o razvoju poslovnog modela prema SIYB metodologiji (septembar 2022.),

-             Podrška u oblasti poslovnog planiranja,

-             Bespovratna finansijska sredstva u iznosu od 6.000KM za realizaciju najbolje ocjenjenih biznis planova,

-             Poslovno mentorstvo u prvoj godini poslovanja i umrežavanje sa srodnim preduzetnicima.

Učešće u Projektu je besplatno za sve učesnike, odnosno krajnje korisnike.

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Lukavac je jedno od 20 uspostavljenih u zemlji u okviru projekta “Podrška Evropske unijelokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II” (LEP II), kojeg Evropska unija finansira s 4 miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO). Ovaj projekat ima za cilj da doprinese poboljšanju prilika zapošljavanja u lokalnim zajednicama dajući podršku razvoju lokalnih partnerstava zazapošljavanja kao partnerski uspostavljenih mehanizama za tržište rada koji osiguravaju pristup formalnom zapošljavanju na lokalnom nivou. Za više informacija o projektu LEP II, posjetitewww.partnerstvo.ba i kanale društvenih mreža (Instagram, Facebook, Twitter i YouTube).

 

JAVNI POZIV PREUZMITE OVDJE. 


Koordinator Programa podrške poduzetništvu (1 izvršilac)

CEFE BiH za potrebe realizacije projekata podrške poduzetništvu i samozapošljavanju raspisuje oglas za angažman Koordinatora Programa podrške poduzetništvu.

Lokacija rada:

☐ Visoko

Zadaci i odgovornosti:

Osnovne odgovornosti Koordinatora Programa podrške poduzetništvu su pružanje tehničke podrške za pravovremenu, kvalitetnu i uspješnu realizaciju projektnih aktivnosti, u skladu sa za to razvijenim projektnim prijedlozima i planovima, što uključuje:

☐  tehničku podršku u planiranju, pripremi i realizaciji projektnih aktivnosti, a posebno učešće u organizaciji i realizaciji treninga/obuka i drugih planiranih događaja i sastanaka;

☐  praćenje realizacije projektnih aktivnosti u saradnji sa drugim osobljem projekta, kao i izvještavanje o istim; 

☐  svakodnevnu komunikaciju sa korisnicima projektnih aktivnosti;

☐  korespondenciju vezanu za realizaciju projektnih aktivnosti sa partnerima i drugim akterima u toj oblasti; 

☐  pripremu i distribuciju saopćenja za medije o planiranim i održanim aktivnostima;

☐  drugi poslovi po nalogu neposrednog rukovodioca (projektnog menadžera), a u skladu sa propisanim zakonskim aktima. 

Opšti i specifični uslovi:

☐  Najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;

☐  Aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu;

☐  Napredno korištenje MS Office alata;

☐  Vozačka dozvola B kategorije;

☐ Izražene organizacijske vještine;

☐  Izražene vještine planiranja, upravljanja, i komunikacijske vještine.

Način prijave:

Zainteresovani kandidati za poziciju Koordinatora Programa podrške poduzetništvu mogu se prijaviti isključivo slanjem prijave na email adresu prijave@cefebih.org, sa naznakom „PRIJAVA NA OGLAS ZA KOORDINATORA PPP - VISOKO”.

Uz prijavu je potrebno priložiti sledeću dokumentaciju:

☐  CV sa referencama o prethodnom radnom iskustvu/angažmanu;

☐  Pismo interesa;

☐  Dokazi za ispunjavanje uslova iz oglasa (npr. potvrde, certifikati, pisma preporuke i sl.).

 

Prijave je potrebno dostaviti najkasnije do 12.08.2022. godine.

Najbolje rangirani kandidati biće pozvani na intervju po zatvaranju oglasa.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.


Službenik za praćenje i evaluaciju projekata (1 izvršilac)

CEFE BiH za potrebe realizacije projekata podrške poduzetništvu i samozapošljavanju raspisuje oglas za angažman Službenika za praćenje i evaluaciju projekata.

Lokacija rada:

☐ Tuzla, Sarajevo i/ili Banja Luka

Zadaci i odgovornosti:

Osnovne odgovornosti Službenika za praćenje i evaluaciju projekata uključuju praćenje usklađenosti realizacije projekata sa postavljenim indikatorima i sredstvima verifikacije specificiranim u projektnim matricama logičkog okvira, što uključuje:

☐  Saradnju sa projektnim partnerima na dokumentovanju realizacije aktivnosti u skladu sa specificiranim sredstvima verifikacije;

☐  Kontinuirano praćenje realizacije aktivnosti, formiranje i održavanje baze podataka sredstava verifikacije projektnih aktivnosti i rezultata, kao i izvještavanje o istim; 

☐  Podršku u izradi projektnih izvještaja i komunikaciji sa donatorima projekata; 

☐  Komunikaciju sa korisnicima projektnih aktivnosti;

☐  korespondenciju vezanu za realizaciju projektnih aktivnosti sa partnerima i drugim akterima u toj oblasti; 

☐  pripremu i distribuciju saopćenja za medije o planiranim i održanim aktivnostima te praćenje pojavljivanja projektnih aktivnosti i korisnika u medijima;

☐  drugi poslovi po nalogu neposrednog rukovodioca, a u skladu sa propisanim zakonskim aktima. 

Opšti i specifični uslovi:

☐  Minimalno 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;

☐  Aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu;

☐  Napredno korištenje MS Office alata;

☐  Vozačka dozvola B kategorije;

☐ Izražene organizacijske, komunikacijske kao i vještine planiranja i upravljanja;

Način prijave:

Zainteresovani kandidati za poziciju Službenika za praćenje i evaluaciju projekata mogu se priijaviti isključivo slanjem prijave na email adresu prijave@cefebih.org, sa naznakom „PRIJAVA NA OGLAS ZA SLUŽBENIKA ZA PRAĆENJE I EVALUACIJU”. Uz prijavu je potrebno priložiti:

☐  CV sa referencama o prethodnom radnom iskustvu/angažmanu;

☐  Pismo interesa;

☐  Dokaze za ispunjavanje uslova iz oglasa (npr. potvrde, certifikati, pisma preporuke i sl.).

 

Prijave je potrebno dostaviti najkasnije do 10.08.2022. godine.

Najbolje rangirani kandidati biće pozvani na intervju po zatvaranju oglasa.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

 

Tekst Oglasa preuzmite OVDJE.


Administrativni službenik (1 izvršilac)

CEFE BiH za potrebe realizacije projekata podrške poduzetništvu i samozapošljavanju raspisuje oglas za angažman Administrativnog službenika u Centru za izvrsnost u poduzetništvu Sarajevo.

Lokacija rada:

☐ Sarajevo

Zadaci i odgovornosti:

Osnovne odgovornosti Administrativnog službenika u Centru za izvrsnost u poduzetništvu (CIP) Sarajevo su pružanje tehničke podrške za pravovremenu, kvalitetnu i uspješnu realizaciju projektnih aktivnosti, u skladu sa za to razvijenim projektnim prijedlozima i planovima, što uključuje:

☐  tehničku podršku u planiranju, pripremi i realizaciji projektnih aktivnosti, a posebno učešće u organizaciji i realizaciji treninga/obuka i drugih planiranih događaja i sastanaka;

☐  praćenje realizacije projektnih aktivnosti u saradnji sa drugim osobljem projekta, kao i izvještavanje o istim; 

☐  komunikaciju sa korisnicima projektnih aktivnosti;

☐  korespondenciju vezanu za realizaciju projektnih aktivnosti sa partnerima i drugim akterima u toj oblasti; 

☐  pripremu i distribuciju saopćenja za medije o planiranim i održanim aktivnostima;

☐  drugi poslovi po nalogu neposrednog rukovodioca, a u skladu sa propisanim zakonskim aktima. 

Opšti i specifični uslovi:

☐  Najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;

☐  Aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu;

☐  Napredno korištenje MS Office alata;

☐  Vozačka dozvola B kategorije;

☐ Izražene organizacijske vještine;

☐  Izražene vještine planiranja, upravljanja, i komunikacijske vještine.

Način prijave:

Zainteresovani kandidati za poziciju Administrativnog službenika mogu se priijaviti isključivo slanjem prijave na email adresu prijave@cefebih.org, sa naznakom „PRIJAVA NA OGLAS ZA ADMINISTRATIVNOG SLUŽBENIKA SARAJEVO”. Uz prijavu je potrebno priložiti sledeću dokumentaciju:

☐  CV sa referencama o prethodnom radnom iskustvu/angažmanu;

☐  Pismo interesa;

☐  Dokazi za ispunjavanje uslova iz oglasa (npr. potvrde, certifikati, pisma preporuke i sl.).

 

Prijave je potrebno dostaviti najkasnije do 10.08.2022. godine.

Najbolje rangirani kandidati biće pozvani na intervju po zatvaranju oglasa.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

 

Tekst Oglasa preuzmite OVDJE.


Javni poziv za učešće u Programu podrške poduzetništvu na području Grada Lukavac

  • Imaš poslovnu ideju?

  • Želiš započeti sopstveni biznis? Ali...

  • Nedostaje ti znanja, informacija, sredstava?

 

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Lukavac poziva sve zainteresovane nezaposlene osobe, prioritetno nezapolene mlade i nezaposlene žene, koje planiraju pokrenuti poslovnu djelatnost da se prijave za učešće u Programu podrške poduzetništu na području grada Lukavac!

 

Uvodne informacije

Projekat “3P – Partnerstvo, Posao, Preduzetništvo” realizuje se u okviru programa “Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II (LEP II)“ koji finansira Evropska unija, a realizuje Međunarodna organizacija rada (MOR) u BiH.

Ovaj Projekat ima za cilj unaprijeđenje poslovnog i preduzetničkog ekosistema Grada Lukavca, sinergijom aktera na tržištu rada.

Ko se može prijaviti?

Na Javni poziv se mogu prijaviti osobe sa evidencije nezaposlenih JU Služba za zapošljavanje Kantona Tuzla – Biro Lukavac, a koje planiraju pokrenuti biznis na području Grada Lukavac.
Pri izboru učesnika prednost će imati nezaposlene žene i mladi.

Dodatne informacije po ovom Javnom pozivu mogu se dobiti na email: prijave@cefebih.org i sena.tahirovic@lukavac.ba ili na brojeve telefona: 035/366-722 i 061/206-128.

Kada i kako se prijaviti?

Prijave se mogu podnijeti do 21.08. 2022. godine, popunjavanjem Aplikacionog formulara koji je dostupan na ovom linku.

Popunjen formular je moguće predati:

  •       Popunjavanjem online obrasca na ovom linku,
  •       Elektronski na adresu:  prijave@cefebih.org, ili
  •       Poštom ili lično na adresu: Grad Lukavac, Trg Slobode broj 1, 75300 Lukavac.
Šta prijavljeni učesnici mogu da očekuju?

Kroz Program podrške učesnike očekuju:

  • Višednevna obuka o razvoju poslovnog modela prema SIYB metodologiji (septembar 2022.),
  • Podrška u oblasti poslovnog planiranja,
  • Bespovratna finansijska sredstva u iznosu od 6.000 KM za realizaciju najbolje ocjenjenih biznis planova,
  • Poslovno mentorstvo u prvoj godini poslovanja i umrežavanje sa srodnim preduzetnicima.

Učešće u Projektu je besplatno za sve učesnike, odnosno krajnje korisnike.

 

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Lukavac je jedno od 20 uspostavljenih u zemlji u okviru projekta “Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II” (LEP II), kojeg Evropska unija finansira s 4 miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO). Ovaj projekat ima za cilj da doprinese poboljšanju prilika zapošljavanja u lokalnim zajednicama dajući podršku razvoju lokalnih partnerstava za zapošljavanje kao partnerski uspostavljenih mehanizama za tržište rada koji osiguravaju pristup formalnom zapošljavanju na lokalnom nivou. Za više informacija o projektu LEP II, posjetite www.partnerstvo.ba i kanale društvenih mreža (Instagram, Facebook, Twitter i YouTube).