Otvoren poziv za učešće u Školi poduzetništva za mlade

Javni poziv

za prijavu učesnika za učešće u

Školi poduzetništva za mlade

 

Udruženje trenera CEFE u BiH poziva mlade osobe u dobi od 15 do 30 godina sa područja grada/općina: Centar Sarajevo, Mostar, Travnik i Novi Travnik, da se prijave i učestvuju u Školi poduzetništva za mlade .

Škola poduzetništva za mlade pružiće priliku mladima da steknu nova znanja i unaprijede svoje poduzetničke vještine, testiraju vlastite poslovne ideje i pretvore ih u poslovne planove. Uz pomoć iskusnih trenera i mentora, mladi će imati priliku da uče o strategijama poslovanja, marketingu, finansijskom planiranju i drugim ključnim aspektima poduzetništva.

Tokom tri mjeseca Škole poduzetništva, mladi će dobiti priliku za umrežavanje sa mladim budućim poduzetnicima iz drugih lokalnih zajednica, te steći vrijedno znanje o uspješnim poslovnim pričama u Bosni i Hercegovini.

Prijave su moguće putem aplikacionog obrasca koji je dostupan na linku.

Rok za prijavu je 21.05.2023. godine.

 

Mlada si osoba? Srednjoškolac, student, apsolvent?
Nezaposlen/a si ili imaš posao,
a maštaš da jednog dana pokreneš nešto svoje?
Pridruži se mladima sa sličnim idejama i željama i
iskoristi priliku za lični rast, razvoj i umrežavanje!

_________________________________________________________________________________________________________________________

Projekt „Škola poduzetništva za mlade“ implementira se u sklopu projekta  „Aktivizam, angažman i odgovorna rješenja (MAKERS) kojeg uz podršku Porticus fondacije provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Javni poziv preuzmi OVDJE.


JAVNI POZIV: Za učešće u Programu podrške poduzetništvu u gradu Lukavac

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Lukavac poziva sve zainteresovane nezaposlene osobe, prioritetno nezaposlene mlade i nezaposlene žene, koje planiraju pokrenuti poslovnu djelatnost da se prijave za učešće u Programu podrške poduzetništu na području grada Lukavac!

Uvodne informacije 

Projekat “3P – Partnerstvo, Posao, Preduzetništvo” realizuje se u okviru programa “Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II (LEP II)“ koji finansira Evropska unija, a realizuje Međunarodna organizacija rada (MOR) u BiH.
Ovaj Projekat ima za cilj unaprijeđenje poslovnog i preduzetničkog ekosistema Grada Lukavca, sinergijom aktera na tržištu rada.

Ko se može prijaviti?

Na Javni poziv se mogu prijaviti osobe sa evidencije nezaposlenih JU Služba za zapošljavanje Kantona Tuzla – Biro Lukavac, a koje planiraju pokrenuti biznis na području Grada Lukavac.
Pri izboru učesnika prednost će imati nezaposlene žene i mladi.

Dodatne informacije po ovom Javnom pozivu mogu se dobiti na email: prijave@cefebih.org i sena.tahirovic@lukavac.ba ili na brojeve telefona: 035/366-722 i 061/206-128.

Kada i kako se prijaviti?

Prijave se mogu podnijeti do 06.05.2023. godine, popunjavanjem Aplikacionog formulara koji je dostupan na ovom link.
Popunjen formular je moguće predati:

 • Popunjavanjem online obrasca na ovom linku,
 • Elektronski na adresu: prijave@cefebih.org, ili
 • Poštom ili lično na adresu: Grad Lukavac, Trg Slobode broj 1, 75300 Lukavac.

Info dan za III Javni poziv održat će se dana 14.04.2023. godine (petak) u prostorijama gradske uprave Lukavac, u 10 sati (kancelarija broj 28).

Šta prijavljeni učesnici mogu da očekuju?

Kroz Program podrške učesnike očekuju:

 • Obuka o razvoju poslovnog modela prema SIYB metodologiji ( maj/juni 2023.),
 • Podrška u oblasti poslovnog planiranja,
 • Bespovratna finansijska sredstva u iznosu od 6.000KM za realizaciju najbolje ocjenjenih biznis planova,
 • Poslovno mentorstvo u prvoj godini poslovanja i umrežavanje sa srodnim preduzetnicima.

Učešće u Projektu je besplatno za sve učesnike, odnosno krajnje korisnike.

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Lukavac je jedno od 20 uspostavljenih u zemlji u okviru projekta “Podrška Evropske unijelokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II” (LEP II), kojeg Evropska unija finansira s 4 miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO). Ovaj projekat ima za cilj da doprinese poboljšanju prilika zapošljavanja u lokalnim zajednicama dajući podršku razvoju lokalnih partnerstava zazapošljavanja kao partnerski uspostavljenih mehanizama za tržište rada koji osiguravaju pristup formalnom zapošljavanju na lokalnom nivou. Za više informacija o projektu LEP II, posjetitewww.partnerstvo.ba i kanale društvenih mreža (Instagram, Facebook, Twitter i YouTube).

Puni tekst Javnog poziva preuzmite OVDJE.

Prijavni obrazac preuzmite OVDJE.


JAVNI POZIV: Za učešće u Programu podrška poduzetništvu kroz razvoj poslovnih ideja u gradu Tuzla

Imaš li poslovnu ideju?
Smatraš da tvoja ideja može doprinijeti razvoju grada Tuzle?
Želiš razviti svoje poduzetničke vještine i započeti sopstveni biznis?

Grad Tuzla, glavni partner u Lokalnom partnersvu za zapošljavanje Tuzla poziva sve zainteresovane nezaposlene osobe sa prijavljenim mjestom prebivališta na području Grada Tuzle, koje imaju poslovnu ideju i žele pokrenuti sopstveni biznis, da se prijave za učešće u Programu podrške poduzetništvu kroz razvoj poslovnih ideja.

Uvodne informacije 

Projekat „Partnerski pristup lokalnom razvoju Tuzla“ se realizuje u okviru programa „Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – fazaII (LEPII)“ koji finansira Evropska unija,a realizuje Međunarodna Organizacija rada (ILO) u BiH. Cilj projekta je unapređenje efektivnosti, efikasnost i umrežavanje ključnih aktera na tržištu rada,te omogućavanje djelotvornijeg zadovoljenja potreba poslodavaca i nezaposlenih lica. 

Ko se može prijaviti?

Na Javni poziv se mogu prijaviti sve nezaposlene osobe sa prijavljenim mjestom prebivališta na području grada Tuzle i koje se nalaze na evidenciji Biroa za zapošljavanje Tuzla, koje imaju poslovnu ideju i žele pokrenuti sopstveni biznis.
Pri izboru učesnika prednost će imati nezaposleni mladi, te nezaposlene žene.
Dodatne informacije po ovom Javnom pozivu mogu se dobiti putem e-maila: jusufz@tuzla.ba i dijanad@tuzla.ba ili na tel. broj 035 307 380.

Kako se prijaviti?

Prijave se mogu podnijeti popunjavanjem Prijavnog obrasca koji je dostupan na linku.
Popunjen Prijavni obrazac je moguće predati:
• Elektronski na adresu jusufz@tuzla.ba ili na link: https://forms.gle/uePxrF4EwKyiPtwy9
• Lično na protokol Grada Tuzle (šalter sala)
• Poštom na adresu: Grad Tuzla, Služba za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu, ulica ZAVNOBIH-a br. 11.
Uz prijavni obrazac obavezno je priložiti CIPS obrazac i Uvjerenje Biroa za zapošljavanje Tuzla da se vodi na evidenciji nezaposlenih.

Šta prijavljeni učesnici mogu da očekuju?

Kroz Program podrške učesnike očekuju:

 • Višednevna obuka u razvoju poslovnog modela prema SIYB metodologiji,
 • Podrška u oblasti poslovnog planiranja,
 • Mentorstvo relevantno za konkretni poduzetnički poduhvat,
 • Bespovratna finansijska sredstva u iznosu do 6.000KM po biznisu (za 5 najbolje ocjenjenih biznis
  planova),
 • Poslovno mentorstvo nakon registracije biznisa.

 

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Tuzla je jedno od 20 uspostavljenih u zemlji u okviru projekta “Podrškam Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II” (LEP II), kojeg Evropska unija finansira s 4 miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO). Ovaj projekat ima za cilj da doprinese poboljšanju prilika zapošljavanja u lokalnim zajednicama dajući podršku razvoju lokalnih partnerstava za zapošljavanje kao partnerski uspostavljenih mehanizama za tržište rada koji osiguravaju pristup formalnom zapošljavanju na lokalnom nivou. Za više informacija o projektu LEP II, posjetite www.partnerstvo.ba i kanale društvenih mreža (Instagram, Facebook, Twitter i YouTube).

 

Prijavni obrazac preuzmite OVDJE.


Visoko – Brend poduzetništva: Potpisani ugovori o finansijskoj i stručnoj podršci sa devet najuspješnijih učesnika treće grupe Programa podrške poduzetništvu

Danas su u maloj sali Gradske uprave Visoko potpisani ugovori sa devet najuspješnijih učesnika treće grupe Programa podrške poduzetništvu u Visokom. Svi učesnici su kroz program podrške prošli obuku na kojoj su razvili poslovne planove za svoje ideje i iste su prezentovali pred komisijom. Nakon sumiranja ocjene mentora, kao i ocjena komisije za poslovni plan i prezentaciju devet učesnika je ostvarilo pravo na finansijsku podršku za realizovanje svoje poslovne ideje. Ranije je potpisano jedanaest ugovora sa najuspješnijim učesnicima prve i druge grupe programa podrške, što u konačnici znači da će kroz projekat „Visoko – Brend poduzetništva“ biti podržano ukupno 20 učesnika.

Program podrške poduzetništvu se realizuje u okviru projekta “Visoko – Brand of Entrepreneurship – Tradition Innovated”, koji se realizuje kroz projekat “COVID-19 Investment Response” – EU4Business Recovery. Projekat „Visoko – Brend poduzetništva“ finansira Evropska unija i vlada Savezne Republike Njemačke, a implementiraju GIZ, MOR i UNDP. Cilj projekta je poboljšanje lokalne privrede kroz novu generaciju poduzetnika koji spajaju inovativnost i tradiciju u profitabilne poslove i bolje uslove rada za sve.

 „Svi koji ste se prijavili zaista ste uložili i mnogo vremena i truda kako bi se upravo vaše ideje našle među odabranima i želim vam svima čestitati i poželjeti mnogo sreće i uspjeha, i naravno da ostvarite svoje ciljeve. Kroz ovaj projekat do sada smo imali tri grupe i do sada je ukupno podržano 20 poslovnih ideja, a  obzirom na odličnu saradnju sa partnerskim institucijama nadamo se i nastavku te saradnje u budućnosti.“ – rekao je gradonačelnik Visokog Mirza Ganić.

„Zahvaljujem se svim partnerima u projektu. Bilo je jedno jako lijepo iskustvo družiti se i učiti zajedno sa ostalim učesnicima. Kroz obuku su se stvorila i nova, lijepa poznanstva. Želio bih poručiti i ostalim učesnicima koji su bili dio ovog programa ali nisu podržani da ne odustaju od svojih planova i ciljeva. “ – izjavio je ovom prilikom Ermin Bešlić, učesnik treće grupe Programa podrške poduzetništvu.

 

EU4BusinessRecovery podržava Bosnu i Hercegovinu u ublažavanju negativnih ekonomskih efekata uzrokovanih pandemijom COVID-19. Projekat pomaže MMSP, poljoprivredno-prehrambene i turističke djelatnike da nastave svoje poslovanje i sačuvaju radna mjesta; podržava poduzetnike, mlade i druge ugrožene grupe da osnuju vlastiti biznis.

Kao rezultat ovog projekta biće sačuvano više od 1.000 radnih mjesta ugroženih pandemijom i biće otvoreno najmanje 100 novih radnih mjesta. EU4Business Recovery projekat je vrijedan 13,7 miliona eura i zajednički ga sufinansiraju Evropska unija i Savezna Republika Njemačka. Projekat implementiraju GIZ, UNDP i MOR.

Za više informacija posjetite www.eu4business.ba.


Visoko Brend Poduzetništva: Treća grupa učesnika Programa podrške poduzetništvu predstavila svoje poslovne ideje i planove

U prethodna dva dana, u velikoj sali Gradske uprave Visoko održana su prezentacije poslovnih planova treće grupe učesnika Programa podrške poduzetništvu u Visokom. Ukupno 16 učesnika iz treće grupe je predstavilo svoje poslovne planove komisiji. Najbolje ocijenjeni učesnici dobit će priliku za finansijsku i stručnu pomoć pri realizaciji svoje poslovne ideje. Finansijska podrška se realizuje u vidu granta u iznosu od 8.750 KM, dok će stručnu pomoć učesnici dobiti kroz poslovni mentoring i IYB (Improve Your Business) trening.

Program podrške poduzetništvu u Visokom se realizuje u okviru projekta “Visoko - Brand of Entrepreneurship - Tradition Innovated”, koji se implementira kroz projekat “COVID-19 Investment Response” - EU4Business Recovery. Projekat „Visoko – Brend poduzetništva“ finansira Evropska unija i vlada Savezne Republike Njemačke, a implementira GIZ, MOR i UNDP. Cilj projekta je poboljšanje lokalne privrede kroz novu generaciju poduzetnika koji spajaju inovativnost i tradiciju u profitabilne poslove i bolje uslove rada za sve.

 

„Veliko nam je zadovoljstvo prisustvovati prezentaciji poslovnih planova treće grupe učesnika Programa podrške poduzetništvu u Visokom. Imamo priliku čuti i vidjeti ideje 16 učesnika poduzetničkog treninga. Ono što možemo sa sigurnošću reći jeste da su ideje jako kvalitetne i raznovrsne i da komisija nema nimalo lagan posao pri bodovanju istih. Do sada je kroz ovaj projekat podržano ukupno 11 učesnika, a krajnji cilj je podržati 20 učesnika pri realizaciji poslovnih ideja.“ – izjavila je Tamara Bjelić, menadžer projekta. 

 

EU4BusinessRecovery podržava Bosnu i Hercegovinu u ublažavanju negativnih ekonomskih efekata uzrokovanih pandemijom COVID-19. Projekat pomaže MMSP, poljoprivredno-prehrambene i turističke djelatnike da nastave svoje poslovanje i sačuvaju radna mjesta; podržava poduzetnike, mlade i druge ugrožene grupe da osnuju vlastiti biznis.

Kao rezultat ovog projekta biće sačuvano više od 1.000 radnih mjesta ugroženih pandemijom i biće otvoreno najmanje 100 novih radnih mjesta. EU4Business Recovery projekat je vrijedan 13,7 miliona eura i zajednički ga sufinansiraju Evropska unija i Savezna Republika Njemačka. Projekat implementiraju GIZ, UNDP i MOR.

Za više informacija posjetite www.eu4business.ba.


Potpisani ugovori o finansijskoj i stručnoj podršci sa četiri najuspješnija učesnika druge grupe Programa podrške poduzetništvu u Visokom

Danas su u maloj sali Gradske uprave Visoko potpisani ugovori sa četiri najuspješnija učesnika druge grupe Programa podrške poduzetništvu u Visokom. Svi učesnici su kroz program podrške prošli obuku na kojoj su razvili poslovne planove za svoje ideje i iste su prezentovali pred komisijom. Nakon sumiranja ocjene mentora, kao i ocjena komisije za poslovni plan i prezentaciju četiri učesnika je ostvarilo pravo na finansijsku podršku za realizovanje svoje poslovne ideje. Ranije je potpisano sedam ugovora sa najuspješnijim učesnicama prve grupe programa podrške, obzirom da je prva grupa bila namijenjena isključivo ženskoj nezaposlenoj populaciji sa područja grada Visoko, što u konačnici znači da je do sada kroz projekat „Visoko – Brend poduzetništva“ podržano ukupno 11 učesnika.

Program podrške poduzetništvu se realizuje u okviru projekta “Visoko – Brand of Entrepreneurship – Tradition Innovated”, koji se realizuje kroz projekat “COVID-19 Investment Response” – EU4Business Recovery. Projekat „Visoko – Brend poduzetništva“ finansira Evropska unija i vlada Savezne Republike Njemačke, a implementira GIZ, MOR i UNDP. Cilj projekta je poboljšanje lokalne privrede kroz novu generaciju poduzetnika koji spajaju inovativnost i tradiciju u profitabilne poslove i bolje uslove rada za sve.

 „Drago mi je da drugi put imamo potpisivanje ugovora sa najuspješnijim korisnicima koji su uspješno prošli obuku i podržani su u sklopu ovog projekta. U našem budžetu također imamo sredstva za podršku biznisu, tako da nam je namjera ovu priču proširiti sa još novih poduzetnika. Ovo je direktno zapošljavanje, a naš cilj je potaknuti što veći broj ljudi da pokrenu vlastite biznise. Mi ćemo i dalje svima biti podrška, sretan sam da ste započeli vlastite biznise, a bit ću još sretniji kada vidim da ste nastavili, održali se i uspjeli.“ – rekao je Gradonačelnik Visokog Mirza Ganić.

„Prije svega bih da se zahvalim CEFE BiH organizaciji, zatim Gradu Visoko i drugim partnerima u projektu. Program podrške poduzetništvu je bilo jedno jako lijepo iskustvo, cjelokupnom procesu je pristupljeno na potpuno profesionalan način, a ova sredstva su jako značajna za početak biznisa jer bismo svi mi u drugom slučaju bili kreditno zaduženi narednih par godina.“ – izjavila je ovom prilikom Elma Semić, učesnica druge grupe Programa podrške poduzetništvu.

EU4BusinessRecovery podržava Bosnu i Hercegovinu u ublažavanju negativnih ekonomskih efekata uzrokovanih pandemijom COVID-19. Projekat pomaže MMSP, poljoprivredno-prehrambene i turističke djelatnike da nastave svoje poslovanje i sačuvaju radna mjesta; podržava poduzetnike, mlade i druge ugrožene grupe da osnuju vlastiti biznis.

Kao rezultat ovog projekta biće sačuvano više od 1.000 radnih mjesta ugroženih pandemijom i biće otvoreno najmanje 100 novih radnih mjesta. EU4Business Recovery projekat je vrijedan 13,7 miliona eura i zajednički ga sufinansiraju Evropska unija i Savezna Republika Njemačka. Projekat implementiraju GIZ, UNDP i MOR.

Za više informacija posjetite www.eu4business.ba.

 


LPZ Visoko: Učesnica Programa podrške poduzetništvu Dženita Ganić otvorila prvu profesionalnu Praonicu rublja „Vešeraj.ba“

U petak, 24.02.2023. u 18:00 sati na adresi Moštrina br. 3, Visoko je svečano otvorena prva profesionalna Praonica rublja „Vešeraj.ba“. Praonica rublja je bila jedinstvena ideja učesnice Programa podrške poduzetništvu u Visokom, Dženite Ganić, koja je svoju ideju kroz poduzetničku obuku razvila u poslovni plan koji je bio jedan od sedam najuspješnijih poslovnih planova prve grupe učesnica i time ostvarila pravo na finansijsku podršku za realizaciju svoje ideje.

Program podrške poduzetništvu u Visokom se realizuje u okviru projekta “Visoko - Brand of Entrepreneurship - Tradition Innovated”, koji se implementira kroz projekat “COVID-19 Investment Response” - EU4Business Recovery. Projekat „Visoko – Brend poduzetništva“ finansira Evropska unija i vlada Savezne Republike Njemačke, a implementira GIZ, MOR i UNDP. Cilj projekta je poboljšanje lokalne privrede kroz novu generaciju poduzetnika koji spajaju inovativnost i tradiciju u profitabilne poslove i bolje uslove rada za sve.

Otvorenju su prisustvovale brojne zvanice među kojima i gradonačelnik Visokog, Mirza Ganić koji je tom prilikom izjavio da mu je drago što je Visoko dobilo jednu ovakvu uslugu i da je ovo pravi primjer kako se kroz međusobnu saradnju više organizacija može ostvariti lijep cilj. Iskoristio je priliku i da pozove sve građane da daju podršku onima koji svojim uslugama olakšaju naše svakodnevne obaveze i poželio Dženiti uspjeh u radu. 

Dženita Ganić je ovim povodom izjavila: „U procesu otvaranja praonice rublja prijavila sam se zajedno sa 27 žena iz našeg grada i na Program podrške poduzetništvu u Visokom koji je organizovala naša Gradska uprava u partnerstvu sa CEFE BiH i drugim relevantnim partnerima. Kroz učešće u Programu smo pored finansijske pomoći dobile i poduzetnički trening i mentorstvo koji je nama kao početnicima u biznisu puno značio.” Takođe, dodala je i da se odlučila da otvori praonicu rublja zbog prepoznavanja potreba lokalnog stanovništa, kao i sve većeg broja turista koji dolaze u Visoko. Osvrnula se i na moguću saradnju sa lokalnim poduzetnicima, pogotovo onih iz oblasti turizma. Na kraju je dodala da „Vešeraj.ba“ počinje sa radom od ponedjeljka, 27.02.2023. godine i pozvala sve stanovnike Visokog i okolnih mjesta da ih posjete i upoznaju se sa uslugama koje nude.

 

EU4BusinessRecovery podržava Bosnu i Hercegovinu u ublažavanju negativnih ekonomskih efekata uzrokovanih pandemijom COVID-19. Projekat pomaže MMSP, poljoprivredno-prehrambene i turističke djelatnike da nastave svoje poslovanje i sačuvaju radna mjesta; podržava poduzetnike, mlade i druge ugrožene grupe da osnuju vlastiti biznis.

Kao rezultat ovog projekta biće sačuvano više od 1.000 radnih mjesta ugroženih pandemijom i biće otvoreno najmanje 100 novih radnih mjesta. EU4Business Recovery projekat je vrijedan 13,7 miliona eura i zajednički ga sufinansiraju Evropska unija i Savezna Republika Njemačka. Projekat implementiraju GIZ, UNDP i MOR.

Za više informacija posjetite www.eu4business.ba.


Javni poziv za učešće u Programu podrške poduzetništvu na području općine Novi Grad Sarajevo

 • Imaš poslovnu ideju?

 • Ili hobi za koji misliš da može postati nešto više?

 • Želiš razviti svoje poduzetničke vještine i započeti sopstveni biznis?

Lokalno partnerstvo za  zapošljavanje Novi Grad Sarajevo poziva  sve zainteresovane nezaposlene osobe sa područja Kantona Sarajevo, prioritetno sa područja općine Novi Grad Sarajevo, koje planiraju pokrenuti poslovnu djelatnost da se prijave za učešće u
Programu podrške poduzetništu na području općine Novi Grad Sarajevo!

 

Uvodne informacije

 

Kada i kako se prijaviti?

Projekat  “Lokalno partnerstvo za aktivaciju i integraciju nezaposlenih na tržište rada” se realizuje u okviru programa “Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II (LEP II)“ koji finansira Evropska unija, a realizuje Međunarodna organizacija rada (MOR) u BiH.

Ovaj Projekat je usmjeren na poboljšanje mjera podrške zapošljavanju i preduzetništvu na području općine Novi Grad Sarajevo.

  Prijave    se    mogu    podnijeti  od 24.02. do 13.03. 2023. godine.

-    Popunjavanjem online obrasca na ovom linku.

-    Elektronski na adresu prijave@cefebih.org, popunjavanjem Aplikacionog formulara koji je dostupan na ovom linku, ili

-    Dostavljenjem Aplikacionog formulara poštom ili lično na adresu: Centar za izvrsnost u poduzetništvu Sarajevo, Avde Jabučice 52, Sarajevo.  

 

Ko se može prijaviti?

 

Šta prijavljeni učesnici mogu da očekuju?

Na Javni poziv se mogu prijaviti osobe sa evidencije nezaposlenih JU Služba za zapošljavanje KS, a prioritetno sa prebivalištem na području općine Novi Grad Sarajevo, koje planiraju pokrenuti biznis u Kantonu Sarajevo. Pri izboru učesnika prednost će imati nezaposlene žene i nezaposlena lica sa invaliditetom.

 

Dodatne informacije po ovom Javnom pozivu mogu se dobiti putem e-maila: prijave@cefebih.org i anera@novigradsarajevo.ba, na brojeve telefona: 033/291-302 i 033/741-529 ili prisustvom na online info sesijama (ZOOM platforma):

 •   03.03.2023, 12:00 sati (link za prisustvo), i
 •   10.03.2023, 15:00 sati (link za prisustvo).

 

  Kroz Program podrške poduzetništvu učesnike očekuju:

-      Višednevna obuka o razvoju poslovnog modela  i izradi poslovnog plana (biznis plana) prema ILO SIYB metodologiji (mart/april 2023.),

-      Mentorstvo u oblasti poslovnog planiranja,

-      Bespovratna finansijska sredstva u iznosu od 6.000 KM za realizaciju (pokretanje) najbolje ocjenjenih biznis planova,

-      Poslovno mentorstvo u prvoj godini poslovanja i umrežavanje  sa  srodnim preduzetnicima.

 

Učešće u Projektu je besplatno za sve učesnike.

 

 

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Novi Grad Sarajevo je jedno od 20 uspostavljenih u zemlji u okviru projekta “Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II” (LEP II), kojeg Evropska unija finansira s 4 miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO). Ovaj projekat ima za cilj da doprinese poboljšanju prilika zapošljavanja u lokalnim zajednicama dajući podršku razvoju lokalnih partnerstava za zapošljavanje kao partnerski uspostavljenih mehanizama za tržište rada koji osiguravaju pristup formalnom zapošljavanju na lokalnom nivou. Za više informacija o projektu LEP II, posjetite www.partnerstvo.ba i kanale društvenih mreža (Instagram, Facebook, Twitter i YouTube).

Javni poziv preuzmi OVDJE


Javni poziv za upis u akreditovane programe neformalnog obrazovanja odraslih (• Serviser liftova i pokretnih traka, • Recepcioner, sobarica i servirka)

JAVNI POZIV 

za upis u akreditovane programe neformalnog obrazovanja odraslih za zanimanja:

• Serviser liftova i pokretnih traka,

• Recepcioner, sobarica i servirka.

 

O PROGRAMU

Upis u Programe formalnog i neformalnog obrazovanja odraslih za navedena zanimanja Ustanova za obrazovanje odraslih “Nova Zanimanja” provodi u sklopu projekta “Gledaj svoja posla” koji se realizuje u okviru programa “Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje- Faza II (LEP II)” koji finansira Evropska unija, a realizuje Međunarodna organizacija rada (MOR) u BIH.

 

KO SE MOŽE PRIJAVITI?  

Na Javni poziv mogu se prijaviti nezaposlena lica sa područja Kantona Sarajevo koja ispunjavaju sledeće preduslove:

 • SSS sprema ili minimalno završena osnovna škola za neformalno obrazovanje,
 • državljanstvo BiH,
 • kandidat/kinja stariji od 18 godina.
 • za zanimanje serviser liftova i pokretnih traka uslov: prethodno stečeno zanimanje: elektroinstalater, električar, elektromehaničar ili bavar.

Kriterijumi za odabir kandidata:

 • da je kandidat na evidenciji nezaposlenih osoba kod JU Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo,
 • da spada u kategoriju nezaposlenih mladih do 35 godina u trenutku podnošenja prijave i/ili nezaposlenih žena.

 

KAKO SE PRIJAVITI?

Zainteresovana lica mogu se prijaviti u periodu od 06.02. do 28.02.2023. godine popunjavanjem prijavnog obrasca na ovom linku.

Prijaviti se može i lično na adresi:

Ustanova za obrazovanje odraslih “Nova zanimanja”, ulica Hamdije Kreševljakovića 18/III.

Za dodatne informacije obratite se na brojeve telefona: 033/550-755 ili 033/550-756,

ili na email: novazanimanja@gmail.com

 

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Centar i Novo Sarajevo je jedno od 20 uspostavljenih u zemlji u okviru projekta “Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II” (LEP II), kojeg Evropska unija finansira s 4 miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO). Ovaj projekat ima za cilj da doprinese poboljšanju prilika zapošljavanja u lokalnim zajednicama dajući podršku razvoju lokalnih partnerstava za zapošljavanje kao partnerski uspostavljenih mehanizama za tržište rada koji osiguravaju pristup formalnom zapošljavanju na lokalnom nivou. Za više informacija o projektu LEP II, posjetite www.partnerstvo.ba i kanale društvenih mreža (Instagram, Facebook, Twitter i YouTube).

 


Rezultati izbora za finansijsku podršku druge i treće grupe učesnika Programa podrške poduzetništvu na području Kantona Sarajevo

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Centar i Novo Sarajevo

Projekat „Gledaj svoja posla“

Rezultati izbora za finansijsku podršku

druge i treće grupe učesnika Programa podrške poduzetništvu na području Kantona Sarajevo

 

U skladu sa Pravilnikom o ocjenjivanju i izboru poslovnih poduhvata za finansijsku podršku u okviru projekta „Gledaj svoja posla“, u periodu 20.01.2023. - 27.01.2023. godine proveden je postupak evaluacije kandidatskih poslovnih ideja posljednje dvije grupe u okviru Projekta.

Ukupno 12 kandidatkinja i kandidata su ispunili uslove za razmatranje njihovih poslovnih poduhvata. Pored ocjene poduzetničkih karakteristika, procijenjene od strane trenera u procesu podrške, evaluaciju poslovnih planova i prezentacije biznisa evaluirala je tročlana komisija sastavljena od predstavnika Članica Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Centar i Novo Sarajevo.

Na osnovu zaključaka Komisije sačinjena je sljedeća finalna lista rezultata izbora kandidata za finansijsku podršku pokretanju poslovnih poduhvata:

1. Aldina Majstorić (BEAUBELLE)

2. Amel Hodžić (Suvenir Shop Sarajevo)

3. Derviš Hodžić (ABUELO)

4. Dijana Sokolović (Krojački salon - Aria)

5. Emira Mekić (Beauty STUDIO EM)

6. Fatma Čorbo (Kozmetički salon)

7. Ilvana Pinjo Vodopić (Ordinacija specijalističko protetske i opće stomatologije)

8. Kenan Hadžimusić (onBEAT DJ School)

Sa navedenim kandidatima će se potpisati Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava i nastavak stručne podrške.

 

Program podrške poduzetništvu u Kantonu Sarajevo se realizuje u okviru projekta “Gledaj svoja posla” u okviru programa “Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II (LEP II)“ koji finansira Evropska unija, a realizuje Međunarodna organizacija rada (MOR) u BiH.

Ovaj projekat ima za cilj da doprinese poboljšanju prilika zapošljavanja u lokalnim zajednicama dajući podršku razvoju lokalnih partnerstava za zapošljavanje kao partnerski uspostavljenih mehanizama za tržište rada koji osiguravaju pristup formalnom zapošljavanju na lokalnom nivou.